Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Efekt leczenia lewotyroksyną subklinicznej niedoczynności tarczycy na objawy depresyjne u seniorów

Źródło: doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.36645
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.04.2021
 
 
Jednym ze wskazań leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy jest występowanie objawów depresyjnych.
Jednakże, w dotychczasowych badaniach nie udowodniono istotnych korzyści w zakresie zmniejszenia objawów depresji. Mogło to jednak wynikać z ograniczonej liczby uczestników badań (n<100). Niedawno opublikowano dodatkową analizę badania o akronimie TRUST dotyczącego leczenia lewotyroksyną subklinicznej niedoczynności tarczycy u pacjentów powyżej 65 roku życia.

Do badania włączono seniorów, u których wartość TSH wyniosła między 4,6 a 19,9 mIU/l i z wartością wolnej tyroksyny w zakresie normy. W sumie 211 pacjentów zrandomizowanych do lewotyroksyny i 216 z randomizowanych do placebo wypełniło Geriatryczną Skalę Depresji w momencie randomizacji i po 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

Średnia wieku pacjentów wyniosła 75 ± 6 lat. Średnie TSH w momencie randomizacji wyniosło 6,57 ± 2,22 mIU/l i zmniejszyło się po 12 miesiącach do 3,83 ± 2,29 mIU/l w grupie interwencyjnej i do 5,91 ± 2,66 mIU/l w grupie placebo. Jednakże, leczenie nie wpłynęło istotnie na objawy depresji ocenianej w Geriatrycznej Skali Depresji: nie odnotowano istotnych różnic w obrębie grup jak i pomiędzy grupami. Wynik nie zależał od wieku, płci ani poziomu TSH.
Po 12 miesiącach leczenia subklinicznej niedoczynności tarczycy nie odnotowano zmniejszenia nasilenia objawów depresyjnych u seniorów.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.