SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Endowaskularna trombektomia przynosi korzyści w leczeniu udaru niezależnie od wieku
Źródło: DM/https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2720707 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713973 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499997/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562827/ https://www.mdcalc.com/nih-stroke-scale-score-nihss
Autor: Marta Koblańska |Data: 18.02.2019
 
 
W badaniu opublikowanym w NEJM endowaskularna trombektomia wykonana od 6 do 16 godzin po udarze (plus standardowa terapia medyczna) skutkowała lepszą funkcjonalnością niż zastosowanie wyłącznie standardowej opieki.
Udar niedokrwienny mózgu, stanowiący 85% wszystkich udarów, jest jednym z najgroźniejszych i najcięższych powikłań (głównie) miażdżycowej choroby naczyń. W części przypadków można ograniczyć obszar uszkodzenia i zapobiec tym samym utracie cennych neuronów, jednak najważniejszym warunkiem skuteczności leczenia jest czas. Niekiedy osoby dotknięte udarem niedokrwiennym mózgu stosunkowo późno otrzymują pomoc, co poważnie ogranicza pomyślne rokowanie. I w tym ponurym przypadku medycyna nie składa broni - na łamach The JAMA Neurology pojawiły się pomyślne wieści.

W badaniu DEFUSE 3 (link tutaj) dowiedziono, że endowaskularna trombektomia wykonana od 6 do 16 godzin po udarze (plus standardowa terapia medyczna) skutkowała lepszą funkcjonalnością niż zastosowanie wyłącznie standardowej opieki. Dokonano ponownej oceny wyników eksperymentu w celu wyodrębnienia podgrup pacjentów, u których takie postępowanie przyniesie możliwie największe korzyści.

Analiza danych 182 uczestników badania wykazała, że niezależnymi czynnikami prognostycznymi lepszego wyniku czynnościowego jest młodszy wiek, niższy wyjściowy wynik NIHSS (National Scheme of Health Stroke Scale, kalkulator dostępny tutaj https://www.mdcalc.com/nih-stroke-scale-score-nihss) oraz niższe stężenie glukozy we krwi.

Nie stwierdzono jednak istotnej zależności między efektem wewnątrznaczyniowej trombektomii a wiekiem (p=0,93), wynikiem NIHSS (p=0,87), zmianami w obrazie radiologicznym (p=0,49) oraz miejscem zamknięcia światła tętnicy (p=0,54).

Trombektomia wewnątrznaczyniowa, zapoczątkowana do 16 godzin u pacjentów ze świeżymi zmianami niedokrwiennymi widocznymi w badaniu obrazowym przynosi korzyści pacjentom z szerokim zakresem cech klinicznych i na podstawie m.in. powyższego badania wydaje się, że nie należy jej zaniechać ze względu na wiek pacjenta, łagodne objawy lub "łagodny" obraz radiologiczny.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe