SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jacek Krajewski: Prawdziwe negocjacje będą dotyczyć wykorzystania rezerwy NFZ
 
Działy: Wywiad tygodnia
W wyniku niewykorzystania części środków z planu finansowego NFZ lekarze pierwszego kontaktu otrzymają nieco więcej środków za pracę w grupie starszych chorych. Jednak rozmowy o przeznaczeniu 13 procent z kilkumiliardowej rezerwy na POZ dopiero się rozpoczną - mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
Co oznacza w praktyce zwiększenie wskaźnika korygującego?

Finansowanie zostanie zwiększone tam, gdzie wykonywane jest więcej pracy. Okazało się, że w 2016 roku podstawowa opieka zdrowotna notuje wzrost liczby udzielanych świadczeń w grupie pacjentów powyżej 75 roku życia. W związku z tym uznaliśmy, że ze środków, które pozostały jeszcze w planie finansowym NFZ na 2017 rok, a nie zostały wykorzystane , uzasadnione jest ich przeznaczenie właśnie na tę grupę wiekową chorych w podstawowej opiece zdrowotnej. Stąd rzeczywiście lekarze POZ otrzymają nieco więcej pieniędzy za więcej pracy w II półroczu 2017 roku.

O ile więcej?

To nie będzie dużo, bo ta grupa wiekowa stanowi poniżej 10 procent wszystkich chorych. Jednak oni przychodzą dość często. Nawet kilka wizyt w miesiącu sprowadza się najczęściej do wypisania recepty na leki, o których ci starsi chorzy zapomnieli, że jeszcze nie zostały zużyte. Wizyt jest więc sporo, ale przekłada się to na większe środki na poziomie kilkuset złotych miesięcznie na praktykę. Jednak zgoda NFZ na zwiększenie wskaźnika korygującego stanowi dla nas sygnał, że NFZ myśli o sytuacji lekarzy pierwszego kontaktu i jeśli oni wkładają więcej pracy w praktykę zostanie to sfinansowane.

Jak ocenia pan to napięcie przed podpisaniem nowych umów z lekarzami POZ?


To nie jest akurat wina płatnika. Prezes Andrzej Jacyna czekał na informacje ze strony resortu finansów, czy możliwe stanie się uruchomienie pieniędzy z rezerwy NFZ na ten rok. To są dodatkowe pieniądze każdego roku w wysokości kilku miliardów złotych, ale o ich uruchomieniu decyduje minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Tymczasem minister finansów zwlekał aż do 28 czerwca i dopiero wtedy uzyskaliśmy informację, że taka zgoda z jego strony się pojawi. Można było więc jedynie rozmawiać o pieniądzach niewykorzystanych w tym roku. Stąd bierze się wzrost wskaźnika korygującego. O pozostałych funduszach mamy zamiar rozmawiać w połowie lipca, na początku sierpnia.

Czy spodziewacie się więc państwo kolejnych podwyżek w POZ? Resort finansów nie staje tu na drodze?


To już jest kompetencja resortu zdrowia i NFZ i ta decyzja zostanie podjęta w lipcu – sierpniu. Na razie nie mamy informacji na piśmie odnośnie uruchomienia rezerwy. Ta informacja jest jedynie ustna.

Klimat dla podwyżek może być lepszy, co pokazuje zwiększenie wskaźnika korygującego. Jednak czy są szanse na dalsze zwyżki?

Wzrost wskaźnika korygującego wynika z niepisnaej umowy zawartej przez nas z prezesem Jacyną jeszcze w ubiegłym roku. Podobnie wygląda sprawa rezerwy. Na POZ jest przeznaczanych około 13,5 procent środków budżetu NFZ. Jeśli dochodzą nowe fundusze to oczekiwalibyśmy zastrzyku w takiej właśnie proporcji. W przypadku rezerwy problem z resortem finansów polegał na tym, że należało oszacować wpływ składki, która zapewni środki na funkcjonowanie NFZ do końca roku. To musiał zbadać minister finansów przed zgodą na uruchomienie rezerwy. Stąd te napięcia pod koniec czerwca. Fundusze na POZ ponad te środki niewykorzystane w 2017 roku i rezerwę musiałby pochodzić ze wzrostów na ochronę zdrowia jako taką, ale o tym na razie nie rozmawiamy.

Jak pan więc ocenia współpracę z NFZ?

Nie możemy na nią narzekać. Jeżeli są pieniądze przeznaczamy je tam, gdzie wykonywane jest najwięcej pracy. Mamy jasność priorytetów. Ale myślimy także o tym, aby rozmawiać o środkach przeznaczanych na system motywujący młodych lekarzy do pracy w POZ, ponieważ kadr zarówno lekarzy jak i pielęgniarek jest stanowczo zbyt mało.

Czy satysfakcja z usług lekarzy POZ kształtuje się na dobrym poziomie?

Tak. Według ankiety NFZ z 2015 roku dostępność usług POZ oraz satysfakcja pacjentów ze świadczeń kształtuje się na dobrym poziomie. Trwają prace nad algorytmem oceny efektywności pracy w POZ. Uczestniczyłem w jednym spotkaniu organizowanym przez Ministra Zdrowia w tej sprawie. Korzystamy tu z z doświadczeń zachodnich. Na razie jest to jednak w sferze opracowań.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe