Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jak leczyć współistniejące migotanie przedsionków i stabilną dławicę piersiową?

Źródło: DM/NEJM
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.10.2019
 
 
Choroby sercowo-naczyniowe często ze sobą współistnieją; dotyczy to także utrwalonego migotania przedsionków oraz stabilnej dławicy piersiowej. W pierwszym przypadku konieczne jest przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych, w drugim - przeciwpłytkowych. W obydwu sytuacjach występuje zwiększone ryzyko krwawienia; czy można zatem zrezygnować z jednego z leków? Odpowiedź pojawiła na łamach prestiżowego The New England Journal of Medicine.
Zespół badaczy z Japonii przeprowadził wieloośrodkowe, randomizowane badanie, w którym 2236 pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków i stabilną chorobą wieńcową (potwierdzoną przez angiografię lub po co najmniej roku od PCI/CABG) przydzielono losowo do otrzymywania wyłącznie rywaroksabanu lub rywaroksabanu i leku przeciwpłytkowego.

Z racji zwiększonej śmiertelności w grupie leczonej podwójnie zdecydowano o wcześniejszym niż początkowo zakładano przerwaniu badania. Analiza zebranych informacji wskazuje, że monoterapia rywaroksabanem wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, zawału serca i zgonu w porównaniu do terapii podwójnej (HR 0,72, p<0,001). Ponadto leczenie wyłącznie inhibitorem Xa wiąże się z istotnie mniejszym ryzykiem krwawienia (HR 0,59, p=0,01).
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe