Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Jak zwiększyć korzyść z podwójnej terapii przeciwpłytkowej?

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.06.2021
 
 
Wyniki badania POINT sugerują, że strategia łagodnego obniżenia ciśnienia krwi w połączeniu z podwójną terapią przeciwpłytkową rozpoczętą w ciągu 12 godzin od wystąpienia udaru może znaczą obniżyć wczesne ryzyko nawrotu udaru.
Omawiając problem bardziej szczegółowo - badanie POINT wykazało, że wczesne rozpoczęcie podwójnej terapii przeciwpłytkowej za pomocą kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu istotnie zmniejszyło częstość nawrotów udaru mózgu w porównaniu z monoterapią kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z łagodnym udarem niedokrwiennym mózgu lub przemijającym atakiem niedokrwiennym (TIA).

Zainteresowano się czy korzyści z podwójnej terapii przeciwpłytkowej różnią się w zależności od ciśnienia tętniczego krwi. Badanie POINT wykazało, że dodanie klopidogrelu do aspiryny było bardzo skuteczne w zapobieganiu wczesnemu nawrotowi udaru. Obecna analiza dotyczy tego, czy ta korzyść może być jeszcze większa, jeśli podwójna terapia przeciwpłytkowa jest połączona z obniżaniem ciśnienia krwi. W badaniu POINT ciśnienie krwi nie było w żaden sposób regulowane i dlatego porównano po prostu wyniki pacjentów z wyższym lub niższym ciśnieniem krwi. Wykazano lepszy efekt podwójnej terapii przeciwpłytkowej w porównaniu z podawaniem samej aspiryny u pacjentów z niższym ciśnieniem krwi w porównaniu z pacjentami z wyższym ciśnieniem krwi.

Wśród 4781 pacjentów biorących udział w badaniu było 946 pacjentów (19,8%) z wyjściowym skurczowym ciśnieniem krwi <140 mm Hg i 3835 (80,2%) ze skurczowym ciśnieniem krwi ≥140 mm Hg. W grupie pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym <140 mm Hg podwójna terapia przeciwpłytkowa zmniejszyła nawroty udaru o 64% w porównaniu z samą aspiryną (współczynnik ryzyka 0,36; p = 0,004). Natomiast w grupie z ciśnieniem skurczowym ≥140 mm Hg ryzyko nawrotu udaru mózgu zmniejszyło się o 21% (HR 0,79; p = 0,08).

Biorąc pod uwagę kolejny udar mózgu w ciągu 7 dni, podwójna terapia przeciwpłytkowa miała jeszcze większy efekt w grupie z niższym ciśnieniem krwi, ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,19 ( p = 0,002).
Wiadomo, że pacjenci z udarem niedokrwiennym lub TIA, u których odnotowano wysokie ciśnienie krwi, mają gorsze rokowania. Istnieją dwa główne czynniki przyczyniające się do nawracających udarów – tworzenie się nowych skrzepów i przemieszczanie się ich do mózgu oraz wpływ wysokiego ciśnienia krwi na ściany tętnic. U pacjentów z wyższym ciśnieniem krwi ryzyko związane z podwyższonym poziomem ciśnienia krwi mogło zniwelować korzyści z podwójnej terapii przeciwpłytkowej.

Autorzy zauważają, że potrzebne są dodatkowe badania, aby zweryfikować wyniki i sprawdzić, czy łagodne obniżenie ciśnienia krwi i podwójne leczenie przeciwpłytkowe w ciągu 12 godzin od wystąpienia udaru zmniejszają wczesne ryzyko kolejnego epizodu.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe