LEKARZ POZ
Choroby układu pokarmowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jaskra, demencja oraz zakażenie H. pylori - czy jest między nimi związek?

Źródło: BMC Ophthalmol. 2015 Mar 11;15(1):24. doi: 10.1186/s12886-015-0006-2. Helicobacter pylori infection, dementia and primary open-angle glaucoma: are they connected? Tsolaki F, Kountouras J, Topouzis F, Tsolaki M
Autor: Andrzej Kordas |Data: 22.04.2015
 
 
Kompleksowe spojrzenie na pacjenta może znacznie poprawić jego komfort życia.
Na łamach BMC Ophtalmology przedstawiono wyniki badania, w którym analizowano związki między demencją, wystąpieniem jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania a zakażeniem H. pylori.

Badanie to zostało przygotowane i przeprowadzone przez naukowców z Grecji. Do swojej pracy zakwalifikowali oni 156 pacjentów, których podzielono na 4 grupy. W pierwszej znajdowały się osoby z demencją (60 chorych, w tym 36 z chorobą Alzheimera, 9 z demencją w przebiegu choroby Parkinsona, 9 osób z otępieniem z ciałkami Lewy'ego, 6 z otępieniem czołowo-skroniowym). W drugiej grupie znajdowali się pacjenci z pierwotną jaskrą otwartego kąta przesączania. Dodatkowo w badaniu utworzono 2 grupy kontrolne, w pierwszej było 31 osób bez demencji oraz jaskry a w drugiej 30 pacjentów, których dane wykorzystano w analizie dotyczącej korelacji między otępieniem a jaskrą. U wszystkich badanych wykonano serię testów neuropsychologicznych w celu wykrycia zaburzeń o charakterze otępiennym. Dodatkowo, u badanych osób wykonywano badania okulistyczne pod kątem występowania u nich jaskry. Wreszcie każdy z uczestników przechodził także testy na obecność zakażenia H. pylori. Po przeanalizowaniu wyników, okazało się, że zakażenie H. pylori występuje częściej wśród pacjentów z otępieniem lub jaskrą niż w ogólnej populacji. Jaskra z otwartym kątem przesączania miała częściej występować wśród osób z demencją niż w ogólnej populacji. Autorzy donoszą również, że zaburzenia otępienne częściej występowały u osób z jaskrą niż w ogólnej populacji.

Lekarze, którzy przygotowali badanie, podkreślają, że kompleksowe badanie pacjentów z jaskrą w kierunku zmian otępiennych oraz pacjentów z demencją w kierunku jaskry może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Potrzebne są jednak dalsze badania epidemiologiczne oraz molekularne, które potwierdzą i w pełni wyjaśnią obserwowane zależności.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe