Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Jeszcze w tym roku oddział NFZ może podpisać umowę z apteką

Udostępnij:
Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił krótki poradnik informujący, na jakich zasadach aptekarze mogą wykonywać zalecane szczepienia ochronne. Placówki, które podpiszą kontrakt do 14 grudnia, przystąpią do programu jeszcze w tym roku.
Przypomnijmy, że od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Tak więc od 2 listopada 2023 r. można było składać wnioski do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których zostanie podpisana umowa na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.

NFZ prosi, aby przed podpisaniem umowy podmiot prowadzący aptekę: wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki, uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ, podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece, gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Wniosek należy złożyć do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa. Jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy zostanie złożony do 14 grudnia 2023 roku, wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 roku. Jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy zostanie złożony od 15 grudnia 2023 roku, umowa zostanie podpisana w 2024 roku.

NFZ przypomina jednocześnie, że umowa jest podpisywana między podmiotem prowadzącym aptekę a oddziałem wojewódzkim NFZ ma charakter cywilnoprawny i obowiązuje od dnia podpisania przez drugą ze stron umowy. Finansowane przez NFZ są szczepienia wykonane od dnia podpisania umowy, których poprawne dane przekazano komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD.

Chcąc rozliczyć szczepienia należy: wpisać do e-Karty Szczepień (aplikacja Gabinet.gov) informację o wykonanym szczepieniu, przekazać komunikatem świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (XML SWIAD obszar AMBSZP) dane o wykonanym szczepieniu. Dane należy przekazać do oddziału NFZ, w ramach którego podpisana została umowa na wykonywanie szczepień, na podstawie szablonu rachunku (komunikat XML R_UMX) wystawić i przekazać rachunek albo fakturę (komunikat XML RACH/FAKT/NOTA).

Przypomnijmy, że w związku z zakończeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego farmaceuci mogli szczepić w aptekach przeciw COVID-19 do 30 czerwca br., a do 20 września br. musieli się rozliczyć. Szczepienia były finansowane ze specjalnego funduszu (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), zaś te, których dotyczą aktualne umowy, finansowane są bezpośrednio z NFZ.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.