Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kobiety z niewydolnością serca potrzebują niższych dawek leków

Źródło: DM/Lancet; NCBI; Wiley
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.09.2019
 
 
Z powodu niewydolności serca cierpi około 23 milionów ludzi. Choroba dotyka głównie osoby powyżej 60. roku życia, nieco częściej mężczyzn. Dzięki odpowiedniej farmakoterapii wielu pacjentów ma szansę nie tylko na lepszą jakość życia, ale i na dłuższe przeżycie. Ważny jest dobór właściwych dawek leków, co pokazuje publikacja z prestiżowego The Lancet.
Wieloośrodkowy zespół ekspertów z Europy dokonał analizy post-hoc badania BIOSTAT-CHF, które dotyczyło pacjentów z niewydolnością serca leczonych suboptymalnie. W bieżącej analizie uwzględniono subpopulację pacjentów z LVEF (frakcja wyrzutowa lewej komory) poniżej 40% i długością życia po hospitalizacji co najmniej 3 miesiące. Sprawdzono, czy rekomendowane przez wytyczne dawki ACE inhibitorów, sartanów i beta-blokerów wykazywały taki sam efekt zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

W badanej subpopulacji (1308 mężczyzn i 402 kobiety) panie okazały się starsze (74 vs. 70 lat, p<0,0001), lżejsze (72 vs. 85 kg, p<0,0001) i niższe (162 vs. 174 cm, p<0,0001). Podobna liczba mężczyzn i kobiet osiągnęła zalecane dawki docelowe inhibitorów ACE lub sartanów (25% vs. 23%, p=0,61) i β-blokerów (14% vs. 13%, p=0,54). U mężczyzn najniższe ryzyko śmierci lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca wystąpiło przy 100% zalecanej dawki inhibitorów ACE lub ARB i β-adrenolityków, ale kobiety wykazywały około 30% niższe ryzyko przy zaledwie 50% zalecanych dawek, bez dalszego zmniejszania ryzyka przy rosnących dawkach. Różnice były obecne po uwzględnieniu zmiennych takich jak wiek i powierzchnia ciała.

Kobiety wymagają więc niższych dawek wymienionych grup leków. Autorzy zaznaczają, że podobne wnioski płyną z badań wśród populacji azjatyckich.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe