Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kolchicyna u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 24.09.2020
 
 
W badaniu o akronimie LoDoCo2 oceniano, czy zastosowanie kolchicyny u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową (dawniej stabilna dławica piersiowa) przynosi korzyść w zakresie ryzyka sercowo-naczyniowego.
W badaniu zrandomizowano pacjentów do kolchicyny raz dziennie w dawce 0,5 mg lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do śmierci z powodu choroby sercowo-naczyniowej, zawału serca, udaru niedokrwiennego lub wystąpiła potrzeba przeprowadzenia rewaskularyzacji z powodu niedokrwienia serca.

W sumie 2 762 pacjentów zostało przydzielonych do grupy interwencyjnej, a 2 760 do grupy kontrolnej. Mediana czasu obserwacji wynosiła 28,6 miesięcy. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 6,8% pacjentów leczonych kolchicyną i 9,6% w grupie placebo (HR=0,69; 95% CI: 0,57-0,83). W grupie stosującej kolchicynę częściej dochodziło do śmierci z przyczyn nie związanych z układem sercowo-naczyniowym (HR=1,51; 95% CI: 0,99-2,31). Analiza śmierci ze wszystkich przyczyn nie wykazała istotnych różnic między grupą interwencyjną, a kontrolną (HR=1,21; 95% CI: 0,86-1,71).

Kolchicyna zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe