Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Krzysztof Saczka, szef GIS, promuje deklarację „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”

Źródło: materiały prasowe
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 23.08.2021
 
 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) – 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV – to odsetek wykrytych chorób po zranieniu się lub zakłuciu sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia.
Personel medyczny, wykonując swoje codzienne obowiązki, jest szczególnie narażony na konsekwencje w postaci zakażenia się chorobami zakaźnymi, które m.in. wpływają na absencję pracowników w pracy. W Polsce każdego roku dochodzi niemal do 37 tys. zakłuć i zranień. Ze względu na wagę problemu powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która opracowała deklarację „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”.

Komentarz ministra Krzysztofa Saczki, głównego inspektora sanitarnego:

Istotą Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali są kwestie związane z zakażeniami będącymi konsekwencją zakłuć i zranień personelu medycznego, który wykonując różnego rodzaju zabiegi, jest poważnie narażony na tego typu zdarzenia. Jak ukazują dane WHO, jest to bardzo istotny problem, a w Polsce rocznie dochodzi do 37 tys. zdarzeń.

– W Polsce zostały przeprowadzone badania, dotyczące zakłuć wśród personelu. Okazuje się, że ok. 70 proc. personelu przynajmniej raz uległo takiemu zakłuciu. Natomiast ok. 40 proc. tego faktu nie zgłosiło pracodawcy. Jest to niezwykle ważny element ze względu na bezpieczeństwo zarówno tych pracowników, jak i pacjentów – komentuje minister Krzysztof Saczka.

Kluczowym działaniem jest edukacja personelu w tym zakresie. Jak dodaje minister, należy pamiętać, że każde zakłucie stwarza ogromne ryzyko różnego rodzaju zakażeń, związanych z nim powikłań, co także stanowi ryzyko dla pacjentów. W Polsce stacje powiatowe oraz stacje wojewódzkie prowadzą kontrole w szpitalach i przychodniach oraz zwracają uwagę na aspekty bezpieczeństwa w kontekście realizacji iniekcji. Jednostki są także sprawdzane pod kątem znajomości procedur, aby były one znane każdemu pracownikowi medycznemu i konsekwentnie przestrzegane. Deklaracja „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” jest inicjatywą przygotowana na podstawie dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej zapobieganiu zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej oraz wytycznych technicznych.
– Z punktu widzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wydaliśmy takie wytyczne, które zwracają uwagę na wiele aspektów związanych właśnie z ryzykiem dotyczącym zakłuć i zakażeń
– mówi minister Krzysztof Saczka.

Wytyczne techniczne zostały opracowane przez ministerialny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych, w którego skład wchodzą: Główny Inspektorat Sanitarny, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii. Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć zostały wydane na łamach zeszytów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe