SPECJALIZACJE LEKARZ POZ
 
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Lekarze PPOZ przedłużyli umowy do końca czerwca 2018
 
Działy: Aktualności
- Liczymy na to, że najbliższe pół roku będzie czasem intensywnych i owocnych rozmów skutkujących poprawą funkcjonowania polskiej służby zdrowia, a w szczególności rozwiązujących problemy, z którymi boryka się podstawowa opieka zdrowotna. Mamy nadzieję, że zdrowie Polaków stanie się priorytetem naszego rządu - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
- Zgłaszaliśmy propozycje i kierunki rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazywaliśmy na główne problemy: braki organizacyjne, niedofinansowanie i dramatyczny spadek kadr medycznych.
Podkreślaliśmy, że bez kampanii informacyjnej dla pacjentów, zwiększenia zatrudnienia kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, a także bez większych nakładów finansowych - reforma podstawowej opieki zdrowotnej jako fundamentu systemu ochrony zdrowia w Polsce nie może się udać!!! - przypomina Bożena Janicka.

Ostatnie spotkanie na zaproszenie Ministra Zdrowia odbyło się 6 grudnia w Warszawie. Dyskutowano między innymi o skutkach wejścia w życie ustawy o poz. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia po raz kolejny stanęło na stanowisku, że wdrożenie planowanych zmian wymaga rozłożenia w czasie, uzupełnienia brakujących kadr, przeprowadzenia realnego pilotażu, doprecyzowania funkcjonowania zespołu poz, opracowania realnej profilaktyki (bilansu zdrowego człowieka). Ważnym punktem były sprawy finansowe: konieczność dofinansowania poz celem przygotowania do planowanych zmian, nowych zadań, uzupełnienia kadr i realizacji zapowiadanego przez resort kierunku wzrostu nakładów na poz do 20 procent wszystkich środków na świadczenia zdrowotne.

- Oczekujemy podjęcia działań w zgłaszanych przez nas problemach, które z pewnością będą tematem kolejnych spotkań. Uważamy, że w obliczu rewolucyjnych reform (sieć szpitali, procedowana ustawa o poz, poradnie przyszpitalne) nadal niepewny jest los polskiego systemu ochrony zdrowia. Czy na szybko wprowadzane zmiany to rzeczywiście „dobre zmiany”? Z dużą nadzieją wysłuchaliśmy expose Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który wśród głównych tematów wymienił ochronę zdrowia i zapowiedział skokowe zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6 procent PKB. Czy zdrowie Polaków będzie na pierwszym miejscu w 2018 roku? Czy stanie się priorytetem polskiego rządu, a rewolucję w reformach zastąpi ewolucja? Przedłużyliśmy nasze umowy do połowy przyszłego roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu wszystko się wyjaśni - mówi Bożena Janicka.

W dniu 13 grudnia w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie między innymi w sprawie - zawarcia umów na 2018 rok

- Rok szybko mija i stajemy przed kolejnym. W trakcie rozmowy i na podstawie przesłanego projektu Zarządzenia Prezesa NFZ na 2018 rok, niewielkie zmiany finansowe są już zaplanowane od września 2018 / lekarz POZ w przedziale wiekowym 40 -65, pielęgniarka poz, położna poz i medycyna szkolna/ , ale oczekiwanych konkretów brak. W tej sytuacji, w związku z brakiem oczekiwanych i koniecznych zmian finansowych w POZ, postanowiliśmy przedłużyć obecne, wszystkie umowy podstawowej opieki zdrowotnej do 30 czerwca 2018, co zapewni dalszą dostępność do świadczeń poz wszystkim naszym obywatelom, Dając jednocześnie stronom czas na rozmowy i kolejne ustalenia, co potwierdza spisana notatka- informuje prezes PPOZ.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe