Specjalizacje, Kategorie, Działy
Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Maciej Miłkowski o upowszechnieniu domowej dializy otrzewnowej

Udostępnij:
– Przewlekła choroba nerek jest poważnym i częstym problemem zdrowia publicznego. Przygotowujemy doraźne i docelowe rozwiązania dotyczące terapii przyjaznej pacjentowi – mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.
Wiceszef resortu zdrowia był pytany w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, jakie działania prowadzi i zamierza prowadzić Ministerstwo Zdrowia w kontekście upowszechniania wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek korzystania z domowej dializy otrzewnowej. Polityk wskazał, że rząd przygotowuje działania doraźne.

– Polegają one na przekazaniu stacjom dializ odpowiedzialności, w tym środków finansowych w zakresie wytworzenia dostępu naczyniowego lub otrzewnowego do dializ oraz ich utrzymania. Stacja dializ byłaby zobowiązana do współpracy z podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia wytworzenia dostępów na podstawie podwykonawstwa lub wspólnego wykonywania umowy. Z uwagi na planowaną zmianę rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania dla świadczeń „dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym” możliwe byłoby przesunięcie wcześniej wydzielonych środków z leczenia szpitalnego (LSz) do stacji dializ – powiedział.

Jak dodał, działania planowane przez resort polegają także na „poprawie efektywności procesu leczenia poprzez zmniejszenie liczby wizyt w innych placówkach medycznych, poprzez umożliwienie lekarzom stacji dializ wystawiania również recept dla chorób przewlekłych, w tym recept dla pacjentów 65+ objętych opieką stacji dializ”.

Miłkowski wskazał też, że ministerstwo planuje również działania docelowe dotyczące upowszechnienia korzystania z domowej dializy otrzewnowej: – Polegają one na wprowadzeniu świadczenia opieki kompleksowej nad pacjentem dializowanym, realizowanej przez stacje dializ, w którym oprócz zadań związanych z wytworzeniem i utrzymaniem dostępu do dializ, leczeniem nerkozastępczym, realizowana byłaby specjalistyczna opieka nefrologiczna, tj. kwalifikacja do dializoterapii wraz ze wstępną oceną do przeszczepienia (w tym wyprzedającego), a także zapewniony byłby dostęp do konsultacji lub telekonsultacji specjalistycznych – dietetyk, psycholog i inne w zależności od klinicznych potrzeb pacjentów objętych opieką ośrodka (w tym w celu wstępnej oceny do transplantacji), dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji realizowane w ramach struktury podmiotu lub w dostępie.

Jak wyjaśnił, „zakres świadczenia obejmowałby także:
1) monitorowanie i leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek oraz w zakresie regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej w ramach dostępnych programów lekowych zgodnie ze wskazaniami klinicznymi pacjenta,
2) zaopatrzenie pacjenta w domu w płyny dializacyjne, dreny oraz inne niezbędne materiały (w przypadku prowadzenia dializy otrzewnowej),
3) dostęp do konsultacji specjalistycznych w celu wstępnej oceny do transplantacji nerki, badania diagnostyczne i obrazowe dla ustalania rozpoznania lub monitorowania przebiegu leczenia,
4) transport pacjenta:
a) do stacji dializ przed dializoterapią,
b) na zabieg wytworzenia dostępu naczyniowego lub otrzewnowego i po,
c) po dializoterapii do domu lub do miejsca pobytu”.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.