Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Mamy więcej lekarzy – nawet jeśli tego nie widać

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Zasoby kadrowe w ochronie zdrowia się zwiększają. W 2021 r. największy przyrost był w grupie diagnostów laboratoryjnych i lekarzy.
Główny Urząd Statystyczny podał dane o zasobach kadrowych w ochronie zdrowia. W 2021 r. zwiększyła się liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Największy przyrost był w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 3,3 proc.) i lekarzy (wzrost o 2,7 proc.).

W analizie statystycznej „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r.” wskazano, że zasoby kadrowe są ważnym elementem stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej. Efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników służby zdrowia. Istotna jest zarówno liczba osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, liczba osób faktycznie pracujących z pacjentem, jak i ich poziom wykształcenia.

Zwiększyła się również liczba osób pracujących z pacjentem we wspomnianych wyżej podstawowych grupach zawodów medycznych, z uwzględnieniem fizjoterapeutów. Największy wzrost, w porównaniu z poprzednim analizowanym rokiem, zaobserwowano w grupie fizjoterapeutów (o 6,3 proc.), lekarzy (o 3 proc.) oraz lekarzy dentystów (o 3,3 proc.).

W 2021 r. odnotowano pewne zmiany w strukturze wieku lekarzy oraz lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Wśród lekarzy utrzymał się przeważający udział osób w wieku 50–59 lat oraz 60–69 lat, obserwowano jednak stopniowy spadek udziału osób we wszystkich starszych grupach wieku (40 lat lub więcej), z 72,6 proc. w roku 2019 do 70 proc. w roku 2021, przy jednoczesnym wzroście udziału osób w grupach młodszych (do 39 lat) z 27,4 proc. do 30 proc. Wśród lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu udział osób w starszych grupach wieku (50 lat lub więcej) nie uległ istotnej zmianie, natomiast wzrósł nieco udział osób w najmłodszych grupach wieku przy jednoczesnym spadku udziału osób w wieku 40–49 lat.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.