Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

NFZ o kontroli świadczeń covidowych

Źródło: NFZ
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 17.02.2021
 
 
Zarządzenie wynika z konieczności dostosowania się do przepisów ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2112).
W art. 12 wyżej wymienionej ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), polegające na dodaniu do kompetencji kontrolnych NFZ możliwość przeprowadzenia kontroli realizacji świadczeń związanych z COVID-19, wraz z określeniem skutków finansowych tej kontroli w postaci zwrotu środków finansowych na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 61s ust. 5 ustawy.

Zmiany przepisów umożliwiają wykorzystanie dotychczasowego trybu kontroli realizowanych przez NFZ do kontroli świadczeń tzw. covidowych.

Więcej na nfz.gov.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe