Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowe akredytacje dla placówek medycznych

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: CMJ
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) poinformowało o przyznaniu 21 akredytacji dla szpitali, placówek POZ i jednostek diagnostyki patomorfologicznej.
Obecnie akredytację posiadają już 163 szpitale, 189 POZ oraz 6 jednostek diagnostyki patomorfologicznej. Akredytacja jest przyznawana pod warunkiem spełnienia odpowiednich standardów. Jej celem jest dobrowolna ocena oparta na jawnych kryteriach.

Jak podaje CMJ, jest to najszerzej sprawdzona i najskuteczniejsza metoda na świecie. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu, np. szpitali, lecznictwa otwartego czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są przyjęte standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.