Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe zalecenia dotyczące leczenia dzieci z COVID-19 w warunkach szpitalnych

Źródło: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.11.2020
 
 
Zespół ekspertów opracował nowe rekomendacje dla pediatrów oraz lekarzy rodzinnych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz dla leczących dzieci zakażone koronawirusem SARS-CoV-2.
1. Dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 i łagodnymi objawami (np. gorączka, kaszel,
zapalenie gardła, inne objawy ze strony układu oddechowego) zasadniczo powinny być leczone w
domu. Postępowanie koncentruje się na zapobieganiu transmisji na inne osoby (tj. izolacji),
monitorowaniu stanu klinicznego i opiece wspomagającej.

2. Leczenie objawowe COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych jest podobne jak w przypadku innych
infekcji górnych dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

3. Leczenie objawowe i wspomagające (wsparcie oddechowe, wyrównanie płynowe, elektrolitowe,
monitorowanie w kierunku „burzy cytokinowej”) stanowi podstawę leczenia dzieci z COVID -19,
także z ciężką lub krytyczną postacią COVID-19. Wskazania do hospitalizacji zależą od stanu
klinicznego, wieku dziecka i chorób towarzyszących.

4. Terapia przeciwwirusowa powinna być rozważana indywidualnie w zależności od ciężkości
przebiegu klinicznego choroby oraz chorób współistniejących, które mogą zwiększać ryzyko
progresji. Powinna być prowadzona w ramach badań klinicznych (o ile są one dostępne), u dzieci
<12 lat zawsze za zgodą Komisji Bioetycznej.

5. U dzieci hospitalizowanych, które nie mogą zostać włączone do badania klinicznego, podejmuje się
indywidualne decyzje o zastosowaniu terapii wspomagających wymagających zgody Komisji
Bioetycznej inhibitorów interleukiny-6, osocza ozdrowieńców.

6. Dzieci z ciężką postacią COVID-19 wymagają hospitalizacji w szpitalu z zapleczem OIT.

7. U dorosłych opisano lepsze rokowanie, gdy stosowano wentylację mechaniczną nieinwazyjną w
porównaniu z inwazyjną (badania nierandomizowane).

8. Postępowanie z COVID-19 u dzieci obejmuje również zarządzanie skutkami pośrednimi,
szczególnie niekorzystnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego długotrwałego
przebywania w domu (np. zmniejszona aktywność fizyczna, gorsza jakość diety, izolacja społeczna,
zwiększone ryzyko przemocy).

Zobacz kompletny dokument z aktualnymi wytycznymi: href="/pobierz/268919cf1ede156405557fdfc1cf3f1a/">Nowe zalecenia - leczenie dzieci z COVID-19.pdf