Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nożyce zadziałały – jest mniej teleporad

Źródło: NFZ/IKA
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 02.09.2021
 
 
We wrześniu obowiązuje dotychczasowy mechanizm premiujący lekarzy POZ, u których wskaźnik udziału teleporad we wszystkich świadczeniach jest mniejszy niż 25 proc. Górna, akceptowalna granica to 75 proc.
Od 1 września 2021 r. obowiązuje zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone tym zarządzeniem wynikają m.in. z porozumienia zawartego 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z którym mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany zostanie przez zespół powołany przez ministra zdrowia.

Powołany przez ministra zdrowia zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej podjął uchwałę o zarekomendowaniu stosowania dotychczasowego mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich we wrześniu br. Utrzymanie tego mechanizmu przez następny miesiąc wynika z faktu, że zgodnie z danymi dotyczącymi odsetka teleporad udzielonych w POZ w lipcu br. jego stosowanie przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby teleporad w relacji do liczby porad udzielonych bez pośrednictwa systemów teleinformatycznych.

Liczba udzielanych teleporad była osią sporu między lekarzami POZ a resortem zdrowia w czerwcu br. Opublikowano nawet czarną listę placówek, które miały stracić kontrakt z NFZ, bo z wyliczeń płatnika wynikało, że teleporady stanowiły nawet ponad 90 proc. wszystkich udzielanych w nich świadczeń. Ostatecznie do tak drastycznego kroku nie doszło, strony porozumiały się, a specjalny zespół wypracowuje wytyczne m.in. w tej sprawie.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe