Specjalizacje, Kategorie, Działy

Odpowiednia restrykcja kalorii istotnie redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30151-2/fulltext#%20
Aktualne dane mówiące o trendach w występowaniu nadwagi i otyłości są bardzo niepokojące - szacuje się, że już niedługo, bo w 2030 roku, odsetek osób z nadwagą w światowej populacji sięgnie 38%, a z otyłością kolejne 20%. Przyczyną jakże zgubnej w skutkach nadmiernej masy ciała jest dodatni bilans energetyczny, a jak ukazuje publikacja z The Lancet Diabetes & Endocrinology dieta z odpowiednią restrykcją kalorii przynosi wymierne korzyści.
Naukowcy z Duke University School of Medicine pod kierownictwem prof. Williama E. Krausa przeprowadzili wieloośrodkowe, randomizowane badanie (CALERIE), w którym sprawdzono skuteczność diety ograniczającej spożycie kalorii o 25% (przy zbilansowaniu mikro- oraz makroelementów) przez 2 lata w redukowaniu ciśnienia tętniczego, normalizacji profilu lipidowego, CRP, glukozy na czczo oraz poprawie insulinowrażliwości. 218 dorosłych osób w wieku od 21 do 50 lat z BMI w zakresie 22-27,9 (kg/m2) przydzielono losowo w stosunku 2:1 do grupy badawczej i do grupy kontrolnej, w której uczestnicy stosowali dowolną, wybraną przez siebie dietę.

W grupie badawczej i kontrolnej osiągnięto ostatecznie zmniejszenie podaży kalorii o średnio 11,9% (z 2467 kcal do 2170 kcal) i 0,8%. Już stosunkowo niewielka obniżka podaży kalorii poskutkowała utratą masy ciała o średnio 7,5kg, z czego aż 71% stanowiła utrata masy tkanki tłuszczowej; dla porównania w grupie kontrolnej masa ciała wzrosła średnio o 0,1 kg.
Niezwykle istotny jest fakt, że u osób poddanych restrykcji kalorii doszło do spadku stężenia LDL (p<0,0001), stosunku cholesterolu całkowitego do HDL (p<0,0001), ciśnienia skurczowego (p<0,0011) i rozkurczowego (p<0,0001). Ponadto w omawianej grupie doszło do istotnego spadku stężenia białka C-reaktywnego (p=0,012) i poprawy insulinowrażliwości (p<0,0001).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie udało się osiągnąć zakładanej 25-procentowej restrykcji kalorii u wszystkich pacjentów, a mimo to odniesiono wymierne korzyści w zakresie redukcji udowodnionych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Otyłość zbiera śmiertelne żniwo, jednak zjawisko to nie jest zwalczane równie intensywnie jak choćby również bardzo szkodliwe palenie papierosów.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.