Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

PPOZ o sprawach bieżących i planach na 2020 rok

Źródło: PPOZ
Autor: Marta Koblańska |Data: 27.11.2019
 
 
Podczas rozmów z NFZ dyskutowano między innymi o przedłużeniu dotychczasowych umów z uwzględnieniem zmian finansowych (inflacji rocznej oraz „za wynik”: sprawowanie opieki nad przewlekle chorymi, wzrost wykonalności mammografii, wzrost wykonalności cytologii, zwiększenie profilaktyki – CHUK).
Sprawom bieżącym oraz planom na 2020 rok poświęcone było spotkanie w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie (22 listopada). W rozmowach wzięli udział: Adam Niedzielski - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia , Bernard Waśko - Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego oraz Damian Jakubik - Dyrektor Biura Prawnego. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowali: Bożena Janicka - Prezes PPOZ oraz Jarosław Król - członek Zarządu PPOZ.

Wśród poruszonych tematów znalazły się także: „Analiza porady telefonicznej i możliwości jej wdrożenia” oraz „ Bilans zdrowego człowieka” – ankiety ryzyk i dodatkowe badania diagnostyczne.

Znaczącą część spotkania poświęcono dalszej informatyzacji (e-zdrowie) i związanymi z nią nakładami: e - recepta (realizacja); e-skierowanie (jako nowe zadanie); poprawa funkcjonowania programu CHUK; internetowe konto pacjenta (wdrożenie). Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował, że udostępni świadczeniodawcom informacje na temat porad w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

Po raz kolejny podkreślono konieczność intensyfikacji prac nad ograniczeniem rosnącej biurokracji i jej weryfikacją (jest zapowiedź NFZ). Wskazano także na konieczność rozszerzenia badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (w trakcie opracowania).

Omówiono zasady przeprowadzania pomiaru: wagi, wzrostu i ankiety tytoniowej (w trakcie ustaleń) oraz poinformowano o prowadzonych pracach dotyczących zmiany ustawy w zakresie cesji deklaracji i przekształceń podmiotów (do dalszych ustaleń).

Podczas dyskusji poruszono także problem braków kadrowych i konieczności zastosowania motywatorów dla pozyskania kadr.

Podjęto decyzję o skierowaniu wniosku do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie jednolitego postępowania ze szczepionkami i racjonalizacją kosztów.

Strony wyraziły wolę dalszej współpracy i zaplanowały kolejne spotkania.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe