Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pełne dane zamiast kodów kreskowych

Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Sejm
Umieszczanie na opaskach szpitalnych imion i nazwisk pacjentów oraz ich dat urodzenia to propozycja zawarta w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, który trafił do konsultacji.
W opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw zgłoszonym przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości zawarto m.in. propozycję zmian identyfikacji hospitalizowanych pacjentów.

Obecne są oni zaopatrywani w znaki identyfikacyjne umieszczone na opasce albo na zdjęciu (jeżeli nie jest możliwe założenie opaski dziecku poniżej 6. roku życia). W myśl obecnie obowiązujących przepisów, powinny być one umieszczone w taki sposób, aby uniemożliwić osobie nieuprawnionej identyfikację pacjenta. Stosuje się w tym celu skanery kodów kreskowych. Zatem proces identyfikacji pacjenta przebiega z wykorzystaniem metod pozwalających na ustalenie jego tożsamości, co niekiedy wymaga czasu lub użycia odpowiednich urządzeń (np. skanerów kodów) i może mieć wpływ na szybkość podejmowanych działań medycznych. Zdarzają się też istotne pomyłki przy identyfikacji pacjentów skutkujące zdarzeniami niepożądanymi, jak podanie pacjentowi niewłaściwego leku lub udzielenie mu innych świadczeń opieki zdrowotnej, które powinien otrzymać inny pacjent.

W celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów w tym zakresie proponuje się zmianę art. 36 ustawy o działalności leczniczej i uregulowanie, że pacjentów szpitala zaopatruje się w znaki identyfikacyjne, składające się z imienia i nazwiska pacjenta, a także jego daty urodzenia. Zdaniem projektodawcy przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na ograniczenie pomyłek i zdarzeń niepożądanych w tym zakresie.

W uzasadnieniu do projektu podano także, że w celu ochrony danych osobowych pacjenta możliwe będzie także przyjęcie, że jego nazwisko będzie napisane mniejszą czcionką, dzięki czemu będzie dostępne w praktyce wyłącznie dla personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentowi.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.