Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pierwszy doustny karbapenem bronią w walce z zakażeniami układu moczowego

 
Zakażenia bakteryjne są nieodłącznym i uciążliwym towarzyszem ludzkości. Dodatkowo notuje się wzrastającą liczbę szczepów wielolekoopornych, co w wielu kręgach naukowych wzbudza alarm.
Na szczęście wynik wyścigu zbrojeń między ludzkością a bakteriami nie jest przesądzony – ważne doniesienie na ten temat pojawiło się w „The New England Journal of Medicine”.

Tebipenem należy do karbapenemów będących antybiotykami beta-laktamowymi. Jest też pierwszym doustnym antybiotykiem z tej grupy; stosowany jest głównie w Japonii do leczenia zapalenia zatok, płuc i ucha środkowego. Wykazuje silną aktywność przeciwko bakteriom Gram-ujemnym (niestety z wyjątkiem
Pseudomonas aeruginosa – patogenu oportunistycznego), a także przeciwko Neisseria gonorrhoeae i Enterococcus faecalis. Co bardzo ważne, aktywność antybiotyku jest porównywalna z jednym z najsilniej działających znanych dotychczas doustnych antybiotyków – cefiksymem.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy międzynarodowy zespół naukowców ocenił skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie tebipenemu w porównaniu z ertapenemem w postaci dożylnej (antybiotyk z tej samej grupy – karbapenemów) u pacjentów z powikłanym zakażeniem dróg moczowych lub ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do otrzymywania 600 mg tebipenemu co 8 godzin lub ertapenemu w dawce 1 g co 24 godziny przez 7 do 10 dni (lub do 14 dni u pacjentów z bakteriemią).

Całkowitą odpowiedź mikrobiologiczną zaobserwowano u 264 z 449 pacjentów (58,8 proc.), którzy otrzymywali tebipenem w porównaniu z 258 spośród 419 (61,6 proc.), którzy otrzymywali ertapenem.

Wyleczenie ocenione klinicznie uzyskano u 93,1 proc. pacjentów z grupy badawczej i u 93,6 proc. z grupy kontrolnej. Większość pacjentów z niepowodzeniem odpowiedzi mikrobiologicznej stanowili bezobjawowi pacjenci z nawracającą bakteriurią. Zdarzenia niepożądane obserwowano odpowiednio u 25,7 proc. i 25,6 proc. pacjentów, były to głównie łagodna biegunka i ból głowy.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.