Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Podaż leków przeciwpsychotycznych w formie depot lub doustnej

Źródło: strona wydawcy: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779762
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 24.06.2021
 
 
Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki interesującego badania kohortowego dotyczącego związku pomiędzy formą zastosowanego leku przeciwpsychotycznego: formy depot podawanej w zastrzykach lub w formie doustnej, a ryzykiem śmierci ze wszystkich przyczyn lub wystąpienie samobójstwa u pacjentów z noworozpoznaną schizofrenią.
W badaniu wykorzystano dane z bazy danych pochodzących z tajwańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Do badania wytypowano rekordy pacjentów, którzy pierwotnie stosowali doustne leki przeciwpsychotyczne, ale rozpoczęto u nich podawanie formy depot i przypisano im to leczenie co najmniej cztery razy w ciągu jednego roku. Do każdego przypadku dobrano grupę kontrolną złożoną z pacjentów, którzy kontynuowali terapie doustnymi lekami przeciwpsychotycznymi. Okres obserwacji dotyczył lat 2002-2017.

Liczebność obu grup była równa i wynosiła po 2614 pacjentów z czego 51% stanowili mężczyźni, a mediana wieku wyniosła 30 lat. Pacjenci którzy rozpoczęli leczenie formą depot mieli mniejsze ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn (HR=0,66; 95% CI: 0,54-0,81), śmierci z przyczyn naturalnych (HR=0,63; 95% CI: 0,52-0,76) i ryzyka prób samobójczych (incidence rate ratio [współczynnik zapadalności]: 0,72; 95% CI: 0,55-0,93). W ciągu pierwszych dwóch lat od zmiany formy leczenia schizofrenii zaobserwowano również zmniejszenie ryzyka samobójstwa o 47% (HR=0,53; 95% CI: 0,30-0,92).

Wyniki badania sugerują, że pacjenci ze schizofrenią mogą odnieść znaczna korzyść ze stosowania formy depot leków przeciwpsychotycznych w porównaniu z formą doustną. Niestety było to badanie kohortowe bez randomizacji i wyniki powinny zostać zweryfikowane w randomizowanym badaniu klinicznym.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe