Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Poprawność zasad wydawania orzeczeń zweryfikuje też sąd lekarski

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: OIL w Gdańsku
Lekarz biegły sądowy może ponieść karę przed sądem lekarskim. Naruszenie zasad wydawania opinii i orzeczeń to poważne przewinienie zawodowe – przypomina Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.
Wydawanie opinii lekarskich jest jedną z równorzędnych form wykonywania zawodu lekarza. Adwokat Karol Kolankiewicz specjalizujący się w sprawach związanych z prawem medycznym zaznacza, że lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej.

Taką zasadę przewidziano także w art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL). Zgodnie z tym przepisem lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta.

Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość. Ponadto KEL wskazuje, że wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.

Naruszenie zasad wydawania opinii i orzeczeń lekarskich może stanowić przewinienie zawodowe. W konsekwencji oznacza to, że każda informacja zawierająca wątpliwości w wyżej wymienionym zakresie może i powinna podlegać badaniu przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej na zasadach przewidzianych w ustawie o izbach lekarskich – tak jak każda inna informacja wskazująca na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego.

Zarówno okręgowy rzecznik, jak i sąd lekarski posiadają uprawnienia i zarazem obowiązek badania prawidłowości lub nieprawidłowości podczas wydawania przez lekarza opinii o stanie zdrowia pacjenta, także w zakresie zgłoszonego zarzutu niewłaściwej postawy lekarza wobec pacjenta w czasie wizyty, która następnie stanowi podstawę wydania opinii przez lekarza.

Dokonywanie oceny zachowania lekarza w kontekście odpowiedzialności zawodowej oznacza przede wszystkim zbadanie, czy lekarz wydający opinię przeprowadził badanie przed wydaniem opinii, czy badanie to zostało przeprowadzone w odpowiednim zakresie, czy lekarz zapoznał się z dokumentacją medyczną.

Natomiast w sytuacji, gdy lekarz wydał opinię bez badania pacjenta, ocenie będzie podlegało w szczególności, czy zachodzi któryś z wyjątków przewidzianych w ustawach, które dopuszczają możliwość wydania opinii bez badania pacjenta (np. „Lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia […] jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej”).

Adwokat Karol Kolankiewicz podkreśla, że każdy lekarz – także lekarz wydający opinię dla sądu czy prokuratury – ma obowiązek traktowania pacjentów z szacunkiem i poszanowaniem ich godności.

Jak dodaje, nie może budzić wątpliwości, że zachowanie lekarza naruszające normy tak co do wydania opinii, jak i postawy wobec pacjenta w czasie wizyty przed wydaniem opinii może stanowić przewinienie zawodowe.

Opracowanie INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.