Specjalizacje, Kategorie, Działy
Szymon Czerwiński

Porozumienie Zielonogórskie apeluje do posłów na Sejm RP: Nie dla bylejakości!

Udostępnij:
– Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w obecnym kształcie powinna być odrzucona w całości. Jej proponowana forma jest szkodliwa dla medyków i pacjentów – apeluje do posłów na Sejm Jacek Krajewski, prezes federacji Porozumienie Zielonogórskie.
Jak podkreśla prezes Krajewski, Porozumienie Zielonogórskie deklaruje współpracę ze środowiskiem lekarskim i pacjenckim w zakresie przygotowania całkowicie nowej ustawy. – Ta w obecnym kształcie jest jedynie zmarnowaną szansą na rozwój ochrony zdrowia w Polsce – zaznacza.

Ustawa zadziała odwrotnie, niż powinna
Porozumienie Zielonogórskie w apelu do posłów podkreśla, że projekt ustawy w obecnym kształcie nie wprowadza oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Presja karna spowoduje jedynie odpływ kadry medycznej, co już dzisiaj jest istotnym problemem systemu ochrony zdrowia.

– Nieumyślne naruszenie standardów przez osobę wykonującą zawód medyczny będzie traktowane jak przestępstwo. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że osoba zgłaszająca potencjalne zdarzenie niepożądane będzie objęta specjalną ochroną przed odpowiedzialnością karną. Ten zapis grozi ryzykiem zbyt dużej dowolności i bezkarności w zgłaszaniu uwag w stosunku do pracy lekarzy i może przerodzić się w masowy atak niepodyktowany merytorycznymi przesłankami – zaznaczają autorzy apelu.

Ponadto – jak podkreślają – z mechanizmu świadczenia kompensacyjnego przyznawanego bez konieczności procesu sądowego będą mogli skorzystać tylko ci pacjenci, którzy doznali szkody podczas leczenia szpitalnego, a więc pacjenci korzystający z innych placówek medycznych będą tego prawa pozbawieni. Oznacza to, że tylko część pacjentów będzie uprzywilejowana, co wprowadza nierówności w prawach pacjenta.

Ustawa dzieli, zamiast naprawiać
Zdaniem przedstawicieli PZ ustawa nie jest zbiorem oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Ma na celu podział społeczeństwa, doprowadzi do odpływu kadry medycznej i spowoduje jeszcze większy kryzys w ochronie zdrowia.

– Zdrowie Polaków nie powinno być kartą przetargową w kampanii wyborczej ani przedmiotem sporów politycznych. Wszyscy powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów – zaznaczają.

Jednocześnie deklarują wsparcie i gotowość do dyskusji o kształcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W apelu czytamy również, że przedstawiciele wierzą, że posłom – przedstawicielom Polaków – zależy na komforcie i bezpieczeństwie obywateli, dlatego ustawa w obecnej formie powinna zostać odrzucona. – Wspólnie podejmijmy prace nad ustawą o rzeczywistej jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia – apelują.

Przeczytaj także: „Przedstawiciele zawodów medycznych za odrzuceniem ustawy o jakości” i „Jacek Krajewski: Ustawa o jakości traktuje lekarzy jak przestępców”.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.