Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Poważne skutki uboczne na tle psychicznym wywołane Chlorochiną

Źródło: Medscape.com
Autor: Karolina Gawarzewska |Data: 12.08.2020
 
 
28 lipca na łamach czasopisma The Journal of Clinical Psychiatry zaprezentowano podsumowanie danych z kilku badań opublikowanych od 1993 r. do maja 2020 r., które sugerują, że chlorochina może powodować poważne psychiatryczne skutki uboczne, nawet u pacjentów bez rodzinnych lub osobistych zaburzeń psychiatrycznych.
Chlorochina i hydroksychlorochina były w centrum gorących kontrowersji dotyczących ich potencjalnej roli w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19.

Zgodnie z bazą danych systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych FDA, 12% zgłoszonych zdarzeń po zastosowaniu chlorochiny, które wystąpiły między czwartym kwartałem 2012 r. a czwartym kwartałem 2019 r., dotyczyły neuropsychiatrii. Zdarzenia te obejmowały amnezję, delirium, halucynacje, depresję i utratę przytomności.

Jedno z badań polegało na profilaktycznym przyjmowaniu chlorochiny przez pacjenta przed wyjazdem za granicę. Po rozpoczęciu przyjmowania leku wystąpił epizod manii, który ustąpił po odstawieniu leku i przyjęciu leczenia manii.

Badacze przyznają, że częstość występowania psychiatrycznych skutków ubocznych, związanych ze stosowaniem chlorochiny jest niejasne ze względu na brak wysokiej jakości randomizowanych badań kontrolowanych placebo, dotyczących jej bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę na doniesienia, związane z bezsennością i depresją, gdy lek był stosowany, jako profilaktyka malarii.

Ponadto niektóre serie przypadków prezentują objawy, takie jak depresja, lęk, pobudzenie, gwałtowne wybuchy, myśli samobójcze i psychoza u pacjentów, którzy byli leczeni chlorochiną z powodu malarii, tocznia rumieniowatego i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Badacze zaobserwowali, że w przeciwieństwie do wielu innych psychoz, chlorochina wywołuje psychozę, która może być bardziej afektywna i obejmować wyraźne halucynacje wzrokowe, objawy derealizacji i zaburzenia myślenia. Ponadto ostrzegają, że psychiatryczne skutki leku mogą pozostać niezauważone, zwłaszcza, że sam COVID-19 jest powiązany z objawami neuropsychiatrycznymi, co utrudnia odróżnienie objawów wywołanych chorobą od tych spowodowanych przez lek.

Autorzy sugerują, żeby przewlekłe efekty neuropsychiatryczne tej klasy leków traktować przede wszystkim, jako oznaki i objawy zaburzenia spowodowanego zatruciem ośrodkowego układu nerwowego.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe