Specjalizacje, Kategorie, Działy

Powstał zespół ds. komórek macierzystych i terapii komórkowych

Udostępnij:
To odpowiedź na potrzebę upowszechniania wiedzy w obszarze terapeutycznego potencjału komórek jako substancji czynnej produktów leczniczych.
Zespół powołano przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Jak informują członkowie zespołu, od lat medycyna upatruje nowych narzędzi terapeutycznych wspomagających dotychczasowe standardowe metody leczenia, w tym dotyczących terapii komórkowych z zastosowaniem tzw. komórkowych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs). Eksperci zwracają też uwagę na to, że znaczny postęp, jaki nastąpił w ostatnich latach w badaniach nad komórkami macierzystymi, przyczynił się do wprowadzenia części z nich w fazę badań klinicznych. Nauka definiuje wiele typów komórek macierzystych, a stosowany podział związany jest z ich właściwościami oraz potencjałem terapeutyczno-regeneracyjnym. Członkowie zespołu podkreślają też, że terapie komórkowe nie są nowymi procedurami i są dobrze udokumentowane.

„Świat nauki identyfikuje ten obszar jako niezwykle obiecujący i perspektywiczny kierunek medycyny translacyjnej. Jednocześnie występujące na całym świecie zjawisko nieetycznego stosowania terapii komórkowych stwarza poważne zagrożenie dla rozwoju tej dziedziny. Ryzyko to może być potęgowane wówczas, gdy debata przybiera formę propagowania treści budujących niechęć do terapii komórkowych w ogóle, pomijających osiągnięcia naukowe wskazujące na ich potencjał. W poczuciu odpowiedzialności za wolny od nadużyć rozwój tego kierunku biotechnologii i medycyny uważamy, że podstawowym orężem powinna być edukacja i upowszechnianie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat komórek macierzystych” – podali w oświadczeniu członkowie zespołu.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.