Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wraca do Sejmu

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Danuta Starzyńska-Rosiecka/PAP
Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie podkomisji w sprawie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wprowadziła do projektu kilka poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym.
Sejmowa Komisja Zdrowia 7 marca procedowała nad sprawozdaniem podkomisji sejmowej w sprawie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zanim rozpoczęto procedowanie sprawozdania, komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu, o co wnosili posłowie KO i Lewicy. Za odrzuceniem było 15 posłów, 22 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Odrzucony został też wniosek o ponowne skierowanie projektu do prac w podkomisji. Za odesłaniem projektu było 14 posłów, 20 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie wymogu obligatoryjnej autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewiduje także wprowadzenie obligatoryjnego wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem – czyli systemu monitorowania tzw. zdarzeń niepożądanych.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli np. szpitale, będą miały obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych – w tym ich identyfikowania, zgłaszania i rejestrowania oraz prowadzenia analizy ich przyczyn. Będzie też obowiązek przesyłania zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra zdrowia.

W projekcie jest również mowa o wdrożeniu dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta – zamiast obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Przewiduje się powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zapewniającego pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną.

7 marca na posiedzeniu Komisji Zdrowia poprawki do projektu zgłaszały KO, Lewica i PiS. Komisja w głosowaniach zdecydowała o przyjęciu wszystkich poprawek zgłoszonych przez PiS i o odrzuceniu prawie wszystkich poprawek opozycji.

Wśród odrzuconych poprawek KO była poprawka o wykreśleniu z projektu zapisu, zgodnie z którym w 2023 r. prezes funduszu, na wniosek ministra zdrowia, przekaże środki z funduszu zapasowego, w kwocie nieprzekraczającej 20 mln zł, na zasilenie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Głos w sprawie tej poprawki zabrał obecny na posiedzeniu komisji minister sportu Kamil Bortniczuk. Wyjaśnił, że środki te nie zostaną przekazane na sport, lecz „zostaną przekazane na świadczenia zdrowotne, okołozdrowotne, edukację prozdrowotną, promocję zachowań prozdrowotnych i profilaktykę”. Wskazał na badania mówiące o pogorszeniu kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz młodzieży po okresie pandemii.

– Podjęliśmy wraz z ministrem zdrowia wspólną inicjatywę, aby zaproponować w okresie wakacyjnym bardzo szeroko zakrojony program wsparcia półkolonii. Jest to program skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, które takie półkolonie realizowały lub dzięki temu programowi zdecydują się zrealizować – poinformował Bortniczuk.

– W związku z tym pan minister zdrowia sfinansuje na każdej takiej półkolonii świadczenia fizjoterapeuty, który zbada stan zdrowia, w tym kondycję fizyczną, postawę młodego człowieka, uczestnika półkolonii, oraz jednocześnie zapewni wsparcie dietetyczne, a także szkolenia z dietetyki i zasad prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków w taki sposób, żeby to było z korzyścią dla zdrowia i kondycji fizycznej młodego człowieka, oraz wsparcie psychologiczne – wyjaśnił.

– Ja ze swojej strony, ze swoich środków – bo umówiliśmy się z ministrem zdrowia, że będziemy to finansować złotówka za złotówkę (...) – zapewnię w ramach tych półkolonii trzy serie profesjonalnych treningów w dyscyplinach wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (...) popularnych w tych miejscowościach – poinformował minister sportu. Podkreślił, że chodzi o zapewnienie aktywności sportowej pod okiem profesjonalnych trenerów.

Podał też, że zapis w projekcie ma charakter techniczny, dzięki któremu środki na realizację wspólnego projektu obu resortów były ze względów operacyjnych zawiadywane przez jeden z nich.

Zaakceptowane przez komisję poprawki miały głównie charakter doprecyzowujący. Za przyjęciem projektu sprawozdania wraz z wprowadzonymi do niego przez komisję poprawkami głosowało 18 posłów, 10 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu drugie czytanie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zaplanowano na 8 marca po południu.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.