Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pytanie o przyszłość komisji bioetycznych

Udostępnij:
Istnienie komisji działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych i izbach lekarskich staje pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu zmian w przepisach, w wyniku których diametralnie zmieniło się finansowanie dotychczas działających komisji.
ORL w Warszawie informuje, że być może za taki stan rzeczy odpowiada omyłkowo wprowadzony w prawie podział wpływów z opłat za sporządzenie ocen bioetycznych.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaapelowała do ministra zdrowia o inicjatywę w sprawie znowelizowania przepisów ustawy, która weszła w życie 14 kwietnia tego roku.

Adam Niedzielski ostatniego dnia maja ogłosił powołanie członków Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych (NKB). Komisja, realizując postanowienia prawa europejskiego, ma teraz centralnie zarządzać oceną etyczną badań, dokonując tej oceny samodzielnie lub delegując ocenę innej z wielu działających w kraju komisji bioetycznych.

Podmiot realizujący badania, starając się o uzyskanie opinii, musi wnieść opłatę. Ustawa szczegółowo reguluje, na jakie cele ta opłata ma zostać przeznaczona:
• 60 proc. tej opłaty jest przeznaczane na wynagrodzenia członków zespołu opiniującego,
• 35 proc. tej opłaty jest przeznaczane na koszty działalności Naczelnej Komisji Bioetycznej,
• 3 proc. tej opłaty jest przeznaczane na wynagrodzenie przewodniczącego Naczelnej Komisji Bioetycznej, a 2 proc. na wynagrodzenie jego zastępcy.

Te same reguły podziału stosuje się, nawet jeśli zadanie zostało oddelegowane do innej komisji bioetycznej, np. do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, któregoś z uniwersytetów medycznych, instytutów badawczych lub izb lekarskich. W związku z tym z każdej opłaty 40 proc. służy utrzymaniu NKB. Dlatego Okręgowa Rada Lekarska wystosowała apel do ministra zdrowia o nowelizację przepisów.

Utrzymanie aktualnego stanu prawnego stawia pod znakiem zapytania płynność dalszego funkcjonowania komisji bioetycznych, a tym samym czas opiniowania złożonych wniosków i terminowość realizacji projektów przez badaczy.

– W naszej opinii podział kosztów powinien być pozostawiony do dyspozycji niezależnych komisji i ich organów powołujących. Należy dodać, że przepisy dotyczące podziału wpływów z opłat nie były poddane konsultacjom publicznym. Zostały bowiem wprowadzone do projektu ustawy na późniejszym etapie rządowego procesu legislacyjnego – czytamy w apelu ORL w Warszawie.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.