Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Realizacja programu KOS-zawał – są dobre wiadomości

Udostępnij:
Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował KOS-zawał – program kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca. Od października 2017 r. do grudnia 2022 r. skorzystało z niego 68 tys. pacjentów. Refundacja świadczeń z NFZ wyniosła 1,25 mld zł.
Pacjent, który znalazł się w programie, oprócz leczenia ostrej fazy zawału miał również m.in. rehabilitację i opiekę w poradni specjalistycznej. Specjaliści nie mają wątpliwości: program KOS-zawał jest sukcesem.

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia hospitalizacji.

– Program KOS-zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z niego 68 tys. pacjentów. Łączny koszt świadczeń w programie, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł – poinformował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

– Dane z NFZ jednoznacznie mówią, że opieka nad pacjentami w programie KOS-zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca – wskazano w materiałach funduszu. NFZ podkreślił, że śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki zakładane przez KOS-zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej), jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób.

Dane NFZ potwierdziły też, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca.

– Program KOS-zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację – Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do niego – stwierdził konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Tomasz Hryniewiecki, na którego słowa powołuje się NFZ.

Najnowszy raport Narodowego Funduszu Zdrowia jest dostępny na portalu Zdrowe Dane. Można go znaleźć pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/kos-zawal.

Przypomnijmy, że KOS-zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. Na koniec 2022 r. program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Widać stały wzrost liczby ośrodków, które chcą w nim uczestniczyć.

Program zapewnia pacjentom diagnozę, leczenie ostrej fazy zawału, wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji, rehabilitację kardiologiczną, a także opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.