Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rozpoczyna się program pilotażowy KOS-BAR

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Autor: Monika Stelmach |Data: 06.09.2021
 
 
Tagi: KOS-BAR
W życie weszło rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Kto i na jakich zasadach będzie mógł z niego skorzystać?
Celem programu pilotażowego jest poprawa jakości i efektywności leczenia pacjentów w wieku od 18. roku życia z rozpoznaniem: otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, u których wskaźnik masy ciała BMI ≥ 40 kg/m², oraz pacjentów z BMI 35–40 kg/m², u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością. Celem pilotażu jest też ocena efektywności organizacyjnej nowego modelu opieki nad tą grupą świadczeniobiorców.

Lekarz będzie kwalifikował pacjenta do leczenia chirurgicznego na podstawie następujących kryteriów:
1) wskaźnik masy ciała (BMI) ≥40 kg/m²,
2) wskaźnik masy ciała (BMI) 35-40 kg/m² u pacjentów, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością, takich jak np.: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego, zespół bezdechu sennego, choroby stawów wymagające leczenia operacyjnego, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, hiperlipidemia, bezpłodność żeńska, w tym związana z zespołem policystycznych jajników.

Kompleksowa opieka na wszystkich etapach leczenia
W ramach KOS-BAR pacjent będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę na wszystkich etapach leczenia:
1. przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego (porada, w trakcie której pacjent zostanie zakwalifikowany do KOS-BAR, zostanie oceniony jego stan zdrowia i będą wystawione skierowania na dodatkowe badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne),
2. opieka przedoperacyjna – obejmuje 3–6-miesięczny okres przygotowania pacjenta do zabiegu przez wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny (m.in. chirurg, specjalista chorób wewnętrznych lub diabetologii, anestezjolog, specjalista rehabilitacji medycznej oraz inni specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk, pielęgniarka, asystent medyczny). Zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnego planu leczenia i przygotowanie pacjenta pod względem klinicznym i psychologicznym do zabiegu bariatrycznego,
3. kwalifikacja pacjenta do operacji bariatrycznej – obejmuje ocenę i analizę ostatecznych wyników badań, konsultacji lekarskich, w tym anestezjologicznej, oraz ustalenie indywidualnego planu leczenia zabiegowego i dalszego postępowania,
4. operacja,
5. wizyta kontrolna po zabiegu – realizowana w okresie 7–14 dni od wypisu pacjenta z oddziału szpitalnego,
6. indywidualny plan rehabilitacji leczniczej, by zapobiegać powstawaniu zaburzeń czynnościowych i poprawić wydolność fizyczną oraz zredukować masę ciała.

Przeczytaj także: „Kompleksowe leczenie otyłości KOS-BAR ”i „Projekt pilotażu KOS-BAR w konsultacjach społecznych”.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe