Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Simwastatyna i ezetymib skuteczniejsze niż monoterapia u osób w wieku 75+
Źródło: Damian Matusiak/https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2738104 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html
Autor: Marta Koblańska |Data: 31.07.2019
 
 
Choroby układu krążenia są w Polsce wiodącą przyczyną zgonów - rocznie z ich powodu umiera około 180 tysięcy osób. Skuteczność w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych szeroko udokumentowano dla statyn. Okazuje się, że u pacjentów po ostrym incydencie wieńcowym, szczególnie w wieku 75+, duże korzyści przynosi połączenie simwastatyny i ezetymibu.
Na łamach The JAMA Cardiology opublikowano drugorzędową analizę badania IMPROVE-IT (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial), w którym dokonano porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania simwastatyny z ezetymibem lub wyłącznie simwastatyny u pacjentów powyżej 50. roku życia po hospitalizacji z powodu OZW.

Badana populacja liczyła aż 18 144 osoby, z czego 28,5% i 15,4% stanowiły osoby w grupach wiekowych odpowiednio 65-74 lat i ponad 75 lat. Terapia hipolipemizująca dwoma wymienionymi lekami okazała się równie bezpieczna co monoterapia i przyniosła szereg korzyści. Wykazano, że w grupie leczonej simwastatyną i ezetymibem istnieje istotnie niższe ryzyko zawału serca, udaru mózgu i ostrego zespołu wieńcowego. U pacjentów w wieku poniżej 65. roku życia ryzyko spadało o 3%, w grupie wiekowej 65-74 o 4%, a największą korzyść, 20-procentową redukcję ryzyka, uzyskano u pacjentów w wieku 75+. Przeprowadzone analizy wykazały, że aby zapobiec jednemu poważnemu incydentowi sercowo-naczyniowemu simwastatynę i ezetymib należy włączyć u 11 osób z tej grupy wiekowej.

Autorzy badania podkreślają, że w świetle powyższych wyników powinno dojść do korekty zaleceń co postępowania hipolipemizującego u osób powyżej 75. roku życia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe