Specjalizacje, Kategorie, Działy

Suplementacja cynku pomaga w uzyskaniu kontroli glikemii

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Aleksandra Lang
|
Źródło: https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqz041/5510583?redirectedFrom=fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29219149
Na łamach The American Journal of Clinical Nutrition opublikowano metaanalizę przeprowadzoną przez zespół naukowców z Chin. Oceniono, czy suplementacja cynku może w istotny sposób pomóc w uzyskaniu kontroli glikemii - pojawiło się bowiem kilka badań sugerujących, że niedobór tego pierwiastka skutkuje nasilaniem się insulinooporności. Włączono 32 badania (głównie randomizowane) obejmujące 1700 pacjentów z 14 krajów.
Skuteczne leczenie cukrzycy typu II jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Dane literaturowe wskazują, że choruje na nią 1 na 11 osób dorosłych, a nieleczona lub leczona nieodpowiednio prowadzi do dramatycznych powikłań. Mimo dostępności całej gamy leków przeciwcukrzycowych uzyskanie odpowiedniej kontroli glikemii jest niekiedy bardzo trudne; na łamach The American Journal of Clinical Nutrition pojawiła się publikacja dostarczająca bardzo cennej wskazówki w leczeniu cukrzycy typu II.

Na łamach The American Journal of Clinical Nutrition opublikowano metaanalizę przeprowadzoną przez zespół naukowców z Chin. Oceniono, czy suplementacja cynku może w istotny sposób pomóc w uzyskaniu kontroli glikemii - pojawiło się bowiem kilka badań sugerujących, że niedobór tego pierwiastka skutkuje nasilaniem się insulinooporności. Włączono 32 badania (głównie randomizowane) obejmujące 1700 pacjentów z 14 krajów.

Okazało się, że suplementacja cynku istotnie poprawia kontrolę glikemii. Wykazano, że prowadzi to do istotnego statystycznie spadku stężenia glukozy na czczo (-14,15 mg/dl) i spadku glikemii poposiłkowej (-36,85 mg/dl). Laboratoryjnym ekwiwalentem długofalowej kontroli glikemii jest oznaczenie hemoglobiny glikowanej - także i tutaj uzyskano korzyści ze suplementacji cynku, gdyż prowadzi ona do spadku stężenia hemoglobiny glikowanej o -0,55%. Jednym z czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, obok wysokiej glikemii, jest także zbyt wysokie stężenie białka C-reaktywnego - zażywanie cynku pozwoliło na spadek stężenia CRP o -1,31 mg/l.

Z racji na bardzo częste występowanie cukrzycy typu II czekamy na randomizowane badanie na bardzo dużej i zróżnicowanej populacji. Powinno ono jednoznacznie rozstrzygnąć, czy warto suplementować cynk - jeżeli tak, to pacjenci odnieśliby ogromne korzyści w zakresie uproszczenia terapii oraz redukcji jej kosztów.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.