Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

System kategoryzacji produktów chłonnych do poprawy

Źródło: Izba Polmed
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 04.08.2022
 
 
Izba Polmed odniosła się do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i pozytywnie oceniła próbę kategoryzacji produktów chłonnych. Zastrzegła jednak, że nie może się ona opierać tylko na jednym wskaźniku.
O kategoryzację produktów chłonnych organizacja postulowała od wielu lat. „Wierzymy, że właściwie wprowadzona zapewni pełną transparentność przy finansowaniu produktów chłonnych ze środków publicznych” – podała w stanowisku Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed.

Problem jednak w tym, że planując tak ważne zmiany, nie prowadzono żadnych konsultacji z przedstawicielami branży. Jak wskazuje prezes izby Arkadiusz Grądkowski, istnieją znacznie efektywniejsze rozwiązania niż te zaproponowane w projekcie. Zapewnia przy tym, że instytucja, którą kieruje, jest otwarta na współpracę.

Takie prace wymagają czasu, którego zazwyczaj w ramach konsultacji publicznych jest zbyt mało. Działanie w pośpiechu uniemożliwiłoby wypracowanie nowego, przemyślanego i właściwego modelu finansowania produktów chłonnych, który byłby oparty na nowych kryteriach i tym samym gwarantował pacjentowi indywidualny wybór odpowiednich wyrobów, jaki jest zapewniony w obecnym systemie finansowania. Izba Polmed jako realny termin zakończenia prac nad zmianami proponuje grudzień tego roku.

Jednocześnie zwraca uwagę, że zaproponowane w projekcie kategoryzowanie produktów chłonnych jedynie wedle ich chłonności nie jest rozwiązaniem właściwym i jest niekorzystne dla pacjentów. Takie podejście wpłynie negatywnie na możliwość zaopatrywania się przez nich w odpowiednie wyroby. Obok chłonności te produkty mają szereg innych właściwości, które wpływają na decyzję pacjenta przy wyborze. Dlatego też chłonność nie powinna decydować o limicie finansowania jako jedyne kryterium.

W związku z powyższym, widząc i popierając działania Ministerstwa Zdrowia zmierzające do wprowadzenia kategoryzacji produktów chłonnych, Polmed postuluje dokonanie podziału na podstawie normy ISO 22748 i przypisanie poszczególnym kategoriom produktów następujących limitów finansowania:
• wkłady anatomiczne, podkłady – 1 zł/szt.,
• pieluchy anatomiczne – 1,7 zł/szt.,
• majtki chłonne, pieluchomajtki – 2,3 zł/szt.

Opracowanie INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.