Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Szansa na rozwój e-usług w POZ. Można uzyskać nawet 159 tys. złotych

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Sygut-Mirek
|
Tylko do 31 stycznia 2023 r. duże placówki podstawowej opieki zdrowotnej mogą wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o grant finansowy na zakup sprzętu teleinformatycznego i rozbudowę systemu gabinetowego zintegrowanego z centralnym systemem e-zdrowia. Czasu jest coraz mniej.
Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomina, że pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej placówek POZ.

– Przychodnie muszą być w pełni dostępne dla swoich pacjentów. Dlatego uruchomiliśmy projekt e-usługi POZ. Co najmniej 600 placówek POZ wyłonionych w drodze otwartego naboru otrzyma poważne wsparcie finansowe – informuje minister Adam Niedzielski, a resort zdrowia przypomina w mediach społecznościowych, że nabór trwa tylko do 31 stycznia 2023 r.Kto może złożyć wniosek o przyznanie grantu?
Resort zdrowia wskazuje, że wniosek mogą składać podmioty, które:
– posiadają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej co najmniej w zakresie „lekarz POZ”,
– mają co najmniej 5 tys. aktywnych deklaracji,
– wykazują brak pełnej integracji z centralnym systemem e-zdrowia.

Maksymalna wysokość grantu to 159 tys. złotych. Pieniądze można przeznaczyć również na zakup i modernizację central telefonicznych służących kontaktowi z przychodnią.

Korzyści dla świadczeniodawców i pacjentów
Korzyści z dofinansowania placówek POZ odczują wszyscy. Dla świadczeniodawców będzie to szansa na wyposażenie placówki POZ w sprzęt teleinformatyczny i pełną integrację z centralnym systemem e-zdrowia.

Personel medyczny placówek POZ będzie natomiast miał szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym. Sprawniej obsłuży pacjentów.

Sami pacjenci odczują poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ. Ci, którzy korzystają z udostępnionych informacji o zdarzeniach medycznych (ZM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), będą mieć szybszy i szerszy dostęp do swoich wyników, zleceń, skierowań lekarskich.

Zmniejszeniu do minimum ulegnie też czas, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

Źródło finansowania projektu
Projekt sfinansowano dzięki reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. Realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu to 99 589 028,57 zł, w całości pochodzi z funduszy europejskich. Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 r.

Przeczytaj także: „Opieka koordynowana w POZ. Szansa czy zagrożenie?”.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.