Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Szkolenie podyplomowe z udziałem samorządu lekarskiego

Udostępnij:
Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, i prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona dotyczyć zagadnień związanych ze szkoleniem kadr medycznych oraz z rozwojem i podnoszeniem jakości szkolenia podyplomowego w Polsce.
OIL w Warszawie będzie współpracować z CMKP w zakresie szkolenia kadr medycznych.

– Współpraca badawczo-rozwojowa z CMKP jest naturalnym krokiem dla samorządu lekarzy. Chcemy jako izba lekarska mieć dostęp do jak najszerszego spektrum wiedzy, danych ilościowych i jakościowych o warunkach wykonywania zawodu – także dotyczących konkretnie kształcenia specjalizacyjnego – by móc w jak najlepszy sposób ukierunkowywać nasze wspólne działania na rzecz ich poprawy i wypracowywania właściwych standardów. Jednocześnie jednym z podstawowych zadań, a także oczekiwań lekarzy wobec ich samorządu jest zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego o wysokiej jakości i dostępności – powiedział Piotr Pawliszak, prezes ORL w Warszawie.

Umowa współpracy obejmuje m.in. organizowanie i przeprowadzanie wspólnych badań ankietowych wśród lekarzy (w szczególności lekarzy rezydentów) w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i miejsc jego realizowania. Umożliwia też prowadzenie przez ekspertów stron porozumienia konsultacji i wykładów z zakresu ustawowych zadań samorządu lekarskiego, w szczególności odpowiedzialności zawodowej oraz wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej z wykorzystaniem infrastruktury CMKP. Planuje się także współorganizowanie konferencji w ramach ustawicznego szkolenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów oraz edukacji w tym zakresie. Dodatkowo ta współpraca umożliwi nieodpłatny udział ekspertów stron porozumienia lub reprezentantów ich organów (np. w formie stoisk) podczas konferencji CMKP i OIL w Warszawie, wymianę danych statystycznych dotyczących liczby lekarzy specjalistów lub będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, wymianę informacji dotyczących problemów z realizacją szkoleń specjalizacyjnych oraz wspólne określanie kierunków i organizowanie badań naukowych związanych z warunkami wykonywania zawodu lekarza.

– Teraz w Polsce szkoli się 27 tys. specjalizantów. CMKP odpowiada za akredytowanie, a później monitorowanie jakości kształcenia w placówkach szkolących specjalistów. Bardzo dbamy o to, by jednostki, które szkolą, utrzymywały najwyższy poziom – skomentował prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.