Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Teleporady pod lupą NFZ

Źródło: Sejm RP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 19.06.2022
 
 
Fundusz przeprowadził 81 postępowań w sprawie świadczeń udzielonych w ramach teleporad w czasie trwania pandemii COVID-19. Wyniki kontroli wskazują, że nieprawidłowości potwierdzono w 44 przypadkach.
Kontrolę wszczęto po poselskiej interpelacji, w której wspomniano o skargach od lekarzy wzywanych przez ZUS w sprawie zwolnień lekarskich wystawianych podczas teleporad.

O sprawie stało się głośno w maju, kiedy do mediów trafiły informacje, że zakład wysyła pisma do lekarzy z prośbą o to, by wyjaśnili nieprawidłowości w wystawianiu L4 podczas teleporady w trakcie pandemii koronawirusa.

ZUS odpowiedział wówczas, że powodem kontroli są nieprawidłowości. – Skontrolować możemy każde zwolnienie lekarskie, w tym także e-ZLA wystawione podczas teleporady – ustosunkował się zakład.

Autorzy interpelacji zwrócili się do resortu zdrowia z pytaniami, jaki procent spośród wszystkich udzielonych teleporad w czasie pandemii COVID-19 charakteryzował się nieprawidłowościami oraz czy ministerstwo wie o kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS w powyższym zakresie.

Na interpelację odpowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który poinformował, że łącznie od 1 stycznia 2020 roku do 30 maja 2022 roku przeprowadzono 81 postępowań kontrolnych, których zakres przedmiotowy dotyczył m.in. teleporad. Kontrole wykonały Terenowe Wydziały Kontroli Departamentu Kontroli NFZ.

Nieprawidłowości potwierdzono w przypadku 44 postępowań kontrolnych. Skutkowały one naliczeniem kar umownych wobec podmiotów kontrolowanych w wysokości 282 522,31 zł oraz zobowiązaniem podmiotów do uiszczenia kwoty 17 296,16 zł tytułem zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych.

Waldemar Kraska dodał także, że nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 26 postępowań kontrolnych dotyczących „teleporad lekarskich na rzecz pacjentów z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”.

– Wszystkie kontrolowane podmioty otrzymały ocenę negatywną, jednak sankcje mogą zostać nałożone dopiero w trybie decyzji administracyjnych. Mogą one wynieść do 50 proc. środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych – wyjaśnił wiceminister.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.