Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Transplantologia na solidnych fundamentach

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Katarzyna Lechowicz-Dyl/PAP
Rząd ustanowi programu wieloletni na lata 2023–2032 pod nazwą Narodowa Strategia Transplantacyjna. Informację na ten temat zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Program jest kolejną edycją programu wieloletniego na lata 2011–2022 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Realizatorem Narodowej Strategii Transplantacyjnej jest minister zdrowia. Część zadań jest finansowana za pośrednictwem podległych mu jednostek – Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant", Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Centrum e-Zdrowia.

Transplantologia – jak zapisano w informacji – stanowi uznaną metodę leczenia, ratującą zdrowie i życie, stosowaną w przypadkach schyłkowej niewydolności narządów.

- Zapotrzebowanie na przeszczepy ulega ciągłym zmianom i jest trudne do zdefiniowania. Wzrasta wiek biorców, rozszerzają się wskazania do przeszczepu, a tym samym wydłużają się listy oczekujących na przeszczepienie – wskazano.

Zadania zaplanowane na 2023 r. są tożsame z zadaniami realizowanymi w ramach Narodowego Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w 2022 r., co – jak podano -zagwarantuje nieprzerwaną realizację tych zadań, które nie mogą być sfinansowane z innych źródeł.

Zadania NST na lata 2024–2032 będą opracowywane i proponowane przez Krajową Radę Transplantacyjną w formie uchwały w terminie do 30 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego wraz z przewidywaniami kosztami. Na ich podstawie minister zdrowia ustali poszczególne zadania NST w ramach środków przewidzianych na jej realizację oraz wskaże ich realizatorów.

Jednocześnie – jak dodano – w razie zidentyfikowania takiej potrzeby, niektóre zadania mogą zostać zgłoszone do finansowania w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. Procedura przeniesienia zadania "Finansowanie częściowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi" do koszyka świadczeń gwarantowanych już się rozpoczęła i zadanie to będzie finansowane w ramach NST tylko do czasu zakończenia tej procedury.

W NST określono obszary finansowania podzielone na inwestycje. Są to: zdrowie pacjenta (zadania dotyczące badań materiału pobranego od dawcy lub biorcy, przygotowanie materiału do przeszczepienia oraz leczenie pacjenta); personel (działania skupiające się na rozwoju kadr medycznych, finansowaniu ich szkolenia i podnoszenia kompetencji); infrastrukturę podmiotów związanych z transplantacją (zakup sprzętu oraz akcesoriów służących poprawie i unowocześnieniu infrastruktury podmiotów leczniczych oraz rozwój systemów teleinformatycznych służących do monitorowania stanu zdrowia zarówno biorcy, jak i dawcy) oraz działalność promocyjno–edukacyjną (akcje promocyjne i edukacyjne dla społeczeństwa i personelu medycznego.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.