Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wczesne i właściwe rozpoznanie choroby Alzheimera

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 16.05.2022
 
 
Jak możemy wcześnie rozpoznać chorobę Alzheimera? Jakie objawy są najbardziej niepokojące? Jak skutecznie przeprowadzić kompleksową diagnostykę? Za niecałe trzy tygodnie odpowiedzi na powyższe pytania poznają uczestnicy piątej edycji konferencji Otępienie w Praktyce – już 3 czerwca w Warszawie!
Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępień i wraz z jej postaciami mieszanymi odpowiada za trzy czwarte wszystkich przypadków otępień. Warto podkreślić, że w przypadku tego schorzenia proces chorobowy zaczyna się przeważnie nawet kilkadziesiąt lat przed wystąpieniem klinicznych objawów otępienia. Choroba najczęściej rozwija się powoli, ma postępujący charakter, a jej objawy są niedostrzegalne dla otoczenia chorego.

Pierwszymi symptomami są najczęściej narastające deficyty bieżącej pamięci, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Określane są one jako zaburzenia pamięci epizodycznej i przejawiają się trudnościami w nauczeniu się i trwałym zapamiętaniu nowych informacji, niemożnością późniejszego przypomnienia sobie sytuacji ich rejestracji oraz nieskutecznością podpowiedzi.

W miarę trwania choroby narastają zmiany neurodegeneracyjne w innych obszarach mózgu oraz dochodzą kolejne objawy, między innymi trudności w realizacji obowiązków domowych i zawodowych, kłopoty z przypomnieniem sobie znaczenia powszechnie używanych słów, obniżony nastrój, wycofywanie się z kontaktów społecznych czy gubienie przedmiotów. Do tego dochodzą zaburzenia zachowania, a także podwyższony poziom pobudzenia i niepokoju.

To wszystko powoduje coraz większe problemy w codziennym życiu chorego, aż w końcu wymaga on pomocy innych osób; określane jest to jako początek otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Kolejne etapy tego procesu wiążą się ze stopniową utratą samodzielności, jak również pojawieniem się objawów neurologicznych i psychiatrycznych.

W procesie diagnozy choroby Alzheimera jednym z pierwszych i najważniejszych ogniw jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na zaburzenia pamięci, które zgłaszają pacjent lub jego rodzina, a także przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu. W razie podejrzenia otępienia należy wtedy skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty, którym najczęściej będzie lekarz neurolog, psychiatra, geriatra lub psychogeriatra.

Podczas konferencji Otępienie w Praktyce, która odbędzie się 3 i 4 czerwca w Warszawie, tematowi diagnostyki choroby Alzheimera zostanie poświęconych kilka wykładów. Prof. Urszula Wojda odpowie na pytanie, czy można rozpoznać otępienie na podstawie badania biomarkerów we krwi, prof. Jerzy Walecki opowie o wadze badań neuroobrazowych we wczesnej diagnostyce chorób otępiennych, a dr Anna Barczak omówi rolę neuropsychologa w rozpoznawaniu łagodnych zaburzeń poznawczych prowadzących do choroby Alzheimera. Podczas swojego wykładu prof. Tomasz Gabryelewicz zaprezentuje natomiast kompleksową ścieżkę od wczesnego wykrycia do wczesnego rozpoznania i leczenia choroby Alzheimera.

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem wydarzenia i do rejestracji!

REJESTRACJA
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.