Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Więcej czasu na wyliczenie wartości ryczałtu w szpitalnictwie

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył termin wyliczenia wartości ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ) do 15 maja.
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Na mocy tego dokumentu termin wyliczenia wartości ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń wydłużono do 15 maja.

Jak podano w uzasadnieniu, jest to związane z trwającymi pracami w Ministerstwie Zdrowia, które umożliwią zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego – również w odniesieniu do podmiotów, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania z powodu przedłużającej się procedury oceniającej.

Wydłużenie terminu wyliczenia wartości ryczałtu PSZ do połowy maja ma także na względzie konieczność zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności finansowania systemu zabezpieczenia. W ocenie NFZ wskazany termin pozwoli na prawidłowe wyliczenie wartości ryczałtu z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie sposobu ustalania ryczałtu.

Wprowadzone zmiany wpisują się w realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.