Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wyceniono nie tylko diagnostykę, ale i aktywność lekarza

Źródło: NFZ
Autor: Iwona Konarska |Data: 30.06.2022
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) opublikował zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Nadeszła godzina zero.
W dokumencie określono m.in. wyceny dodatkowych badań. Tegoroczny koszt całkowity tych decyzji to ponad 95, mln zł. Ulokowany został w tzw. budżecie powierzonym, czyli dodatkowej puli pieniędzy, z której lekarze będą mogli korzystać, a potem rozliczać się z NFZ.

– Budżet powierzony zapewnia finansowanie zadaniowe w tych obszarach, na których nam najbardziej zależy, czyli opieki nad chorymi z najczęstszymi chorobami przewlekłymi – powiedziała w trakcie obrad Komisji Zdrowia konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas. – Odchodzimy od znanego od lat systemu ryczałtowego, przechodzimy na system mieszany, w którym zostaje stawka kapitacyjna, bo wiemy, że podstawowa opieka zdrowotna musi zapewnić dostęp do wszystkich świadczeń medycznych, również do pomocy w zachorowaniach ostrych. Natomiast pojawia się budżet powierzony, który sfinansuje zadania z obszaru, na którym nam najbardziej zależy, szczególnie chorób przewlekłych – dodała w trakcie obrad komisji.

Stało się to, o co lekarze POZ od dawna zabiegali – ich gabinety coraz częściej będą nie tylko punktem przesiadkowym do gabinetów specjalistów. Uzyskali oni prawo do zlecania kolejnych badań pozwalających wdrożyć diagnostykę.

Określono jednak nie tylko koszt konkretnego badania, ale także zaangażowanie lekarza w realizację Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK). Wprowadzono nowy kwartalny i roczny dodatek motywacyjny dla świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki ChUK związany z poziomem ich wykonania. Im większa grupa osób zostanie zachęcona do badań, tym dodatek będzie większy.

Sama wycena badań zawiera się w kilkudziesięciu złotych za jedno (od 12 zł do 61 zł). Na liście dziewięciu badań najdroższy jest test laboratoryjny na antygen H. pylori w kale.

Przypomnijmy, że poszerzenie listy badań diagnostycznych to pierwszy krok do wprowadzania opieki koordynowanej opartej na modelu zbudowanym na podstawie pilotażu POZ Plus.

Jesienią lista badań dostępnych w gabinecie POZ zostanie wydłużona po raz kolejny, m.in. o badania kardiologiczne, jak echo serca, EKG wysiłkowe, oznaczanie albuminurii w moczu, a także z endokrynologiczne – przeciwciała przeciwtarczycowe i biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Lekarze zabiegają o dopisanie również badania spirometrycznego, które przyspieszyłoby diagnozę przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Specjaliści podejrzewają dużą szarą strefę niezdiagnozowanych osób.

W tej sytuacji, po roku prac, 30 czerwca zakończył działalność Zespół ds. POZ, dla którego priorytetem było osadzenie w systemie opieki koordynowanej, która w pełni ma zacząć funkcjonować jesienią.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.