Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne dotyczące stosowania filtrów żyły głównej dolnej w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (SIR, 2020)

Źródło: Medscape.com
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 26.11.2020
 
 
Wytyczne dotyczące stosowania filtrów do żyły głównej dolnej (IVC) w leczeniu pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ), czyli zakrzepicą żył głębokich (DVT) lub zatorowością płucną (PE) zostały opublikowane w październiku 2020 przez Society of Interventional Radiology (SIR), we współpracy z American College of Cardiology (ACC), American College of Chest Physicians (ACCP), American College of Surgeons (ACS) Committee on Trauma, American Heart Association (AHA), Society for Vascular Surgery (SVS) i Society for Vascular Medicine (SVM).
Wśród nowych zaleceń, znalazło się szesnaście podpunktów z procedurami postępowania.

1. U chorych z ostrym ZP oraz pacjentów z ostrą ZŻG bez ZP, którzy mają przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego, sugeruje się rozważenie umieszczenia filtra IVC na podstawie różnych klinicznych czynników ryzyka.

2. U pacjentów poddawanych leczeniu przeciwzakrzepowemu z powodu ostrej ŻChZZ, u których pojawi się przeciwwskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego, sugeruje się rozważenie filtra IVC w przypadku klinicznego ryzyka wystąpienia PE.

3. U chorych poddawanych przedłużonej terapii przeciwzakrzepowej z powodu ŻChZZ, którzy zakończyli ostrą fazę leczenia, oraz u których pojawiło się przeciwwskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego z rzadkimi wyjątkami - nie należy zakładać filtra IVC.

4. U pacjentów otrzymujących terapeutyczne leki przeciwzakrzepowe z powodu ŻChZZ, u których wystąpiła nawracająca ŻChZZ zaleca się nie zakładać filtra IVC. Zawsze należy uwzględniać przyczyny niepowodzenia antykoagulacji.

5. U chorych z ostrą ŻChZZ leczonych lekami przeciwzakrzepowymi nie jest zalecane rutynowe zakładanie filtra IVC.

6. U pacjentów z ostrym PE, którzy otrzymują zaawansowane terapie, rozważenie umieszczenia filtra IVC jest zalecane tylko w określonych sytuacjach.

7. U pacjentów z DVT, którzy otrzymują zaawansowane terapie, rozważenie umieszczenia filtra IVC jest zalecane tylko u wybranych pacjentów.

8. U chorych po urazach, u których nie stwierdzono ostrej ŻChZZ nie zaleca się rutynowego zakładania filtrów IVC w celu pierwotnej profilaktyki ŻChZZ.

9. U pacjentów bez rozpoznanej ostrej ŻChZZ, którzy są poddawani dużym zabiegom chirurgicznym nie zaleca się rutynowego zakładania filtrów IVC.

10. U pacjentów z założonymi na stałe filtrami IVC, którzy nie mają innych wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego, nie można sformułować zaleceń dotyczących stosowania lub przeciwdziałania leczeniu przeciwzakrzepowemu.

11. Zaleca się rutynowe usuwanie lub konwersję filtrów u pacjentów z trwale pobieranymi/wymienialnymi filtrami IVC, u których ryzyko wystąpienia PE zostało zmniejszone lub którzy nie są już zagrożeni ZP, chyba że ryzyko przeważa nad korzyściami.

12. U pacjentów z założonymi na stałe filtrami IVC, u których ryzyko PE zostało zmniejszone lub którzy nie są już zagrożeni PE, sugeruje się, aby nie usuwać filtrów rutynowo.

13. U pacjentów z powikłaniami związanymi z założonymi na stałe filtrami IVC sugeruje się rozważenie ich usunięcia po określeniu ryzyka związanego z filtrem. Należy ocenić prawdopodobieństwo, że usunięcie filtra złagodzi powikłania.

14. U pacjentów z filtrem IVC zaleca się stosowanie ustrukturyzowanego programu obserwacji w celu zwiększenia liczby pobranych próbek kontrolnych i wykrywania powikłań.

15. U pacjentów, u których planowane jest usunięcie filtra IVC, nie zaleca się rutynowego obrazowania filtra przed zabiegiem i stosowania badań laboratoryjnych. Wyjątkiem są wybrane i niestandardowe sytuacje.

16. U pacjentów poddawanych wyjmowaniu filtra, którego nie można było usunąć standardowymi technikami, sugeruje się wykonanie próby usunięcia za pomocą zaawansowanych technik, po wcześniejszej ocenie ryzyka i korzyści.

Zobacz kompletny dokument z aktualnymi wytycznymi: GUIDELINES
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe