Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wyższe maksymalne stawki za dokumentację medyczną

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia
Od 1 marca płacimy więcej za ponowne udostępnienie dokumentacji medycznej. Przekazanie kopii po raz pierwszy pozostaje bezpłatne, natomiast każde kolejne udostępnienie kosztuje.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana bezpośrednio pacjentowi, którego dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta) lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

Przekazanie dokumentów jest bezpłatne w przypadku, gdy robi się to po raz pierwszy. Za każde kolejne udostępnienie dokumentacji przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Podstawą wyliczenia opłat jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Tym samym, maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. wynoszą 13,47 zł za jedną stronę wyciągu albo odpisu, 0,47 zł za jedną stronę kopii albo wydruku oraz 2,69 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć, co znaczą poszczególne pojęcia.

Kopia to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu). Wyciąg to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej. Z kolei odpis to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.