Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zmiany dofinansowania kosztów podróży podczas staży

Źródło: CMKP
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 29.07.2022
 
 
Od 1 sierpnia nastąpią zmiany dofinansowania kosztów podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych.
Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu limitu dofinansowania za jeden staż – 20 tys. zł na staż podstawowy i 10 tys. zł za każdy kolejny staż kierunkowy/fakultatywny.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do stażu specjalizacyjnego jest ukończenie co najmniej jednego kursu specjalistycznego w projekcie POWER 1 oraz potwierdzenie zrealizowania stażu poza miejscem zamieszkania.

Zakres dofinasowania obejmuje koszty podróży (bilety lub podróż samochodem prywatnym) oraz noclegu, jeżeli staż realizowany jest co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania. W tym przypadku należy przedstawić fakturę lub rachunek za nocleg. Maksymalna kwota dofinansowania konkretnego stażu to liczba dni roboczych przemnożona przez 350 zł (np. za 20-dniowy staż otrzyma się 7 tys. zł).

Jak zyskać i rozliczyć dofinansowanie szkolenia? W ciągu 14 dni od zakończenia stażu należy wysłać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) zaświadczenie o zaliczeniu stażu (wydruk z wpisem do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych lub kopię do karty specjalizacji), kartę rozliczeniową uczestnika projektu POWER 1, rozliczenie kosztów podróży i bilety oraz fakturę za nocleg wystawioną na osobę fizyczną, a nie na praktykę lekarską.

Projekt POWER 1 jest realizowany przez CMKP od 1 sierpnia 2015 r. do 28 września 2023 r. i jest skierowany do lekarzy specjalizujących się w tzw. trybie modułowym w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej, medycynie ratunkowej, medycynie paliatywnej i pediatrii.

Każdy lekarz może zarejestrować swój udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.