Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zmiany w mózgu – przyczyn szukaj w młodości

Udostępnij:
Wysokie ciśnienie tętnicze u młodych dorosłych, w wieku 20–40 lat, jest związane ze zmianami w mózgu w średnim wieku – wynika z badania, które zostanie zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji nt. Udaru Mózgu w Nowym Orleanie.
Konferencja jest organizowana przez American Stroke Association (Amerykańskie Towarzystwo Udaru Mózgu).

Jak podkreślają autorzy pracy, zaobserwowane zmiany w mózgu mogą mieć związek z szybszym pogarszaniem się zdolności poznawczych, a w konsekwencji – z demencją.

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Jak podaje WHO, cierpi na nie jedna na pięć kobiet oraz jeden na czterech mężczyzn, czyli ponad 1 mld ludzi.

Z badań wynika, że nadciśnienie tętnicze uszkadza strukturę i funkcję naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg, a przez to powoduje zmiany w obszarach mózgu kluczowych dla procesów poznawczych.

Zespół pod kierunkiem Christiny Lineback z Northwestern Memorial Hospital w Chicago objął badaniem 142 osoby uczestniczące w długofalowym projekcie o akronimie CARDIA. Włączano do niego mieszkańców czterech amerykańskich miast – Birmingham (stan Alabama), Chicago (Illinois), Minneapolis (Minnesota) oraz Oakland (Kalifornia) – w latach 1985–1986. Łącznie w projekcie udział wzięło pond 5 tys. dorosłych rasy białej i czarnej, którzy w momencie włączenia do badania mieli od 18 do 30 lat. Stan ich zdrowia monitorowano przez kolejne 30 lat.

W wybranej grupie 142 osób naukowcy analizowali wyniki badań obrazowych mózgu wykonanych z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) w młodym wieku i ponownie w wieku średnim – około 55. roku życia. Sprawdzano związek między występowaniem zmian w mózgu a narażeniem już od młodych lat na takie czynniki, jak nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, wysoki wskaźnik masy ciała (BMI), palenie papierosów oraz wysoki poziom glukozy we krwi.

Analiza wykazała, że młode osoby, które dłużej cierpiały na nadciśnienie w okresie od 25. do 55. roku życia, miały w średnim wieku więcej zmian w mózgu mogących zwiększać ryzyko zaburzeń poznawczych w wieku średnim i starszym.

Zaobserwowane zmiany były podobne niezależnie od rasy czy przynależności etnicznej, gdy uwzględniono czas występowania nadciśnienia tętniczego.

– Są badania sugerujące, że zmiany w mózgu mogą zaczynać się w młodym wieku. Nasza praca dostarcza dalszych dowodów na to, że wysokie ciśnienie krwi w okresie wczesnej dorosłości może przyczyniać się do zmian w mózgu w wieku późniejszym – skomentowała Lineback.

Zdaniem specjalistki uzyskane przez jej zespół rezultaty powinny skłonić pracowników medycznych do agresywniejszego leczenia nadciśnienia tętniczego u młodych dorosłych.

Naukowcy podkreślają, że ograniczeniem badania jest fakt, iż miało ono charakter retrospektywny. Dlatego nie dowodzi ono, że zmiany w mózgu były spowodowane wysokim ciśnieniem krwi, a jedynie, że mają z nim związek.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
123RF
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.