Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zmiany w świadczeniach POZ dla dzieci i młodzieży

Źródło: RCL
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.03.2022
 
 
Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia wprowadzający zmiany do świadczeń gwarantowanych udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Zaproponowano w nim więcej badań w ramach bilansów zdrowotnych i poszerzenie kompetencji pielęgniarek.
Rozporządzenie wprowadzi m.in. dodatkowe świadczenia profilaktyczne udzielane dzieciom przed podjęciem edukacji szkolnej, które będą mogły wykonać pielęgniarki. Jest to test do wykrywania zaburzeń:
• rozwoju fizycznego – pomiary wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) z podaniem wartości centylowych;
• układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
• w kierunku zeza (Cover Test, test Hirschberga);
• ostrości wzroku;
• słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
• ciśnienia tętniczego krwi.

Kolejnym świadczeniem uwzględnionym w rozporządzeniu jest ocena spełniania zaleceń aktywności fizycznej według rekomendacji WHO.

W dokumencie określono też terminy świadczeń udzielanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkołach, co ma ułatwić ich rozliczanie.

Jak podano w uzasadnieniu projektu, oczekiwanym efektem wprowadzanych regulacji będzie prawidłowe, terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia) oraz przeprowadzanie testów przesiewowych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, a także ujednolicenie standardu udzielania świadczeń położnej POZ.

Rozporządzenie poszerza także pakiet badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza
POZ o badanie stosowane do określenia poziomu żelaza. Umożliwi to lekarzom wystawienie, w uzasadnionych medycznie przypadkach, skierowań na te badania w celu ustalenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Autorzy projektu wskazują też, że zaproponowane zmiany będą miał pozytywny wpływ na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będą mieli większą swobodę w planowaniu profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.