Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek pomiędzy obecnością neuropatii obwodowej a śmiertelnością

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 14.01.2021
 
 
Wraz z wiekiem obserwuje się częstsze występowanie neuropatii obwodowej, które pojawia się często niezależnie od cukrzycy. Na łamach Annals of Internal Medicine ukazała się analiza danych z amerykańskiego badania kohortowego NHANES, dotycząca związku pomiędzy neuropatią obwodową a śmiertelnością.
Kohortę badawczą stanowiło 7116 dorosłych osób w wieku 40 i więcej lat. Ogółem neuropatię obwodową wykryto u 13,5% całej grupy, a w podgrupie z cukrzycą u 27%. Mediana obserwacji wyniosła 13 lat. W tym czasie 2128 uczestników umarło. W wieloczynnikowym modelu hazardu Coxa obecność neuropatii obwodowej pacjentów z cukrzycą była niezależnie związana ze zwiększoną śmiertelnością ze wszystkich przyczyn (HR=1,49; 95% CI: 1,15-1,94) oraz śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR=1,66; 95% CI: 1,07-2,57). W przypadku podgrupy bez cukrzycy neuropatia obwodowa również była związana ze zwiększoną śmiertelnością ze wszystkich przyczyn (HR=1,31; 95% CI: 1,15-1,50) jednak nie ze śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Niezależnie od cukrzycy, neuropatia obwodowa ma związek ze śmiertelnością ze wszystkich przyczyn.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe