Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zyski i straty profilaktycznego stosowania aspiryny u pacjentów z cukrzycą
Źródło: DM/www.nejm.org
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.09.2018
 
 
Cukrzyca jest dobrze poznanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (które stanowią obecnie główną przyczynę zgonów). Kwas acetylosalicylowy zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, jednak jego stosowanie wiąże się z ryzykiem krwawienia. Zespół brytyjskich badaczy przeprowadził badanie, którego celem była ocena bilansu zysków i strat u pacjentów z cukrzycą, zażywających prewencyjnie aspirynę.
Na łamach the New England Journal of Medicine ukazały się wyniki dużego prospektywnego randomizowanego badania, polegającego na podawaniu 100 mg kwasu acetylosalicylowego lub placebo osobom chorym na cukrzycę (zarówno typu II, jak i I). Uczestnikami badania były osoby z ukończonym co najmniej 40. rokiem życia, wolne od chorób sercowo-naczyniowych (z badania wyłączono osoby z jakimkolwiek wskazaniem do stosowania aspiryny oraz osoby na nią uczulone). Głównym celem autorów było porównanie częstości zawałów serca, udarów, TIA i innych zdarzeń naczyniowych w obu grupach. Jako drugi cel obrano ocenę ryzyka krwawienia, następnie oceniono wpływ aspiryny na występowanie nowotworów przewodu pokarmowego.

15 480 uczestników zostało poddanych ponad siedmioletniej obserwacji. Okazało się, że osoby chore na cukrzycę i pobierające aspirynę charakteryzowały się zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych niż grupa zażywająca placebo (658 zdarzeń naczyniowych (8.5%) versus 743 (9.6%); RR 0.88; 95% CI, 0.79 to 0.97; P=0.01).

Krwawienia, głównie z przewodu pokarmowego, wystąpiły u 314 osób (4,1%) w grupie badawczej oraz 245 (3,2%) w grupie kontrolnej (RR 1.29; 95% CI, 1.09 to 1.52; P=0.003).

Nie uzyskano istotnej statystycznie redukcji częstości występowania nowotworów przewodu pokarmowego (grupa badawcza - 157 (2%) vs. grupa kontrolna -158 (2%)) oraz jakiegokolwiek nowotworu (897 (11,6%) vs. 887 (11,5%)) u osób otrzymujących kwas acetylosalicylowy, jednak autorzy badania podkreślają, iż zostanie przeprowadzony dłuższy follow-up, by ocenić trend długofalowy.

Ewentualne korzyści z profilaktycznego stosowania aspiryny u osób z cukrzycą są równoważone przez zwiększone ryzyko krwawienia, co stanowi dowód na brak zasadności takiego postępowania w tej grupie pacjentów.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe