Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AOTMiT: „Tak" dla refundacji indakaterolu z mometazonem furoinianu w leczeniu astmy

Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 08.04.2021
 
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał rekomendację dla indakaterolu w połączeniu z furoinianem mometazonu we wskazaniu: podtrzymujące leczenie astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta2-mimetyków.
Prezes AOTMiT, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku Atectura Breezhaler (indakaterol oraz furoinian mometazonu) pod warunkiem obniżenia urzędowej ceny zbytu leku.

Indakaterol należy do grupy leków rozszerzających oskrzela. Rozluźnia mięśnie małych dróg oddechowych w płucach. To pomaga udrożnić drogi oddechowe i ułatwia przedostanie się powietrza do i z płuc. Regularne stosowanie tej substancji pomaga w utrzymaniu drożności małych dróg oddechowych. Furoinian mometazonu należy do leków zwanych kortykosteroidami (lub steroidami). Kortykosteroidy zmniejszają obrzęk i podrażnienie (zapalenie) w małych drogach oddechowych w płucach i w ten sposób stopniowo zmniejszają problemy z oddychaniem. Kortykosteroidy pomagają także zapobiegać napadom astmy.

W przebiegu astmy dochodzi do zaostrzeń, które rozwijają się gwałtownie (w ciągu minut lub godzin) albo stopniowo (w ciągu wielu godzin lub dni) i nieleczone mogą doprowadzić do śmierci. Wieloletnia niekontrolowana astma prowadzi do postępującej, nieodwracalnej obturacji oskrzeli.

W wytycznych wskazuje się, że w pierwszej kolejności pacjenci z astmą powinni stosować wziewne kortykosteroidy (ICS, ang. inhaled corticosteroids) w niskiej dawce, a w przypadku braku kontroli choroby doraźnie krótko działające beta2-mimetyki (SABA, ang. short acting beta agonist). W razie nieosiągnięcia kontroli choroby z zastosowaniem niskich dawek ICS z ratunkowym SABA, zaleca się dodanie do terapii leków z grupy długo działających beta2-mimetyków (LABA, ang. long acting beta agonist). W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu kontroli choroby zaleca się zwiększenie dawki ICS, przy czym wytyczne wskazują, że w dalszej perspektywie leczenia należy dążyć do stosowania jak najniższych dawek ICS. W przypadku stopnia 1. i 2. choroby według GINA preferowana jest niska dawka ICS, w stopniu 3. astmy preferowana jest niska dawka ICS lub alternatywnie średnia dawka. W stopniu 4. preferowaną opcją jest dawka średnia lub alternatywnie wysoka, a w przypadku stopnia 5. według GINA preferowaną opcją jest wysoka dawka ICS (GINA 2020, NICE 2019, BTS/SIGN 2019). OWytyczne nie rozróżniają poszczególnych substancji do stosowania, a jedynie odnoszą się ogólnie do całych grup substancji ICS, LABA, SABA czy też LTRA.


Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacjiwsprawie oceny leku Atectura Breezhaler (indakaterol + mometazonu furoinian).”.


 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe