Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Alarmujące dane o uszkodzeniach płuc wywołanych przez e –papierosy

Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.11.2019
 
 
Vaping oznacza palenie e-papierosa. Pojęcie Vaping-induced lung injury jest związane ze stosowaniem e-papierosa, skutki związane z paleniem ENDS (electronic nicotine delivery system) są coraz bardziej alarmujące.
W ostatnich wydaniach NEJM publikowane są dane zebrane w USA opisujące 53 przypadki – z czego 94% wymagały hospitalizacji, 32% intubacji i odnotowano jeden przypadek zgonu. Należy zwrócić uwagę, że średnia wieku w tej grupie wynosiła 19 lat i praktycznie nie rejestrowano chorób towarzyszących, które mogłyby znacznie wpłynąć na rokowanie w tej grupie.

Obserwuje się przede wszystkim obraz rozlanego uszkodzenia płuc – w obrazach TK klatki piersiowej obustronnym zmianom o zróżnicowanym charakterze – typu mlecznej szyby, konsolidacji. W badaniach histopatologicznych stwierdzano ostre eozynofilowe zapalenie płuc, rozlane uszkodzenie pęcherzyków płucnych, kryptogenne organizujące się zapalenie płuc, lipidowe zapalenie płuc. Często różne typy zmian współistnieją, może im towarzyszyć rozlane krwawienie do pęcherzyków płucnych, cechy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. W obrazie histopatologicznym zwraca uwagę tworzenie się wakuoli w obrębie pęcherzyków płucnych, główną komórką zapalną jest neurofil. W obrębie pęcherzyka stwierdzane są piankowate makrofagi. W opisywanych przypadkach stosowano głównie systemowo GKS, przebieg kliniczny najczęściej jednak oceniano jako ciężki, w kilku innych publikacjach obejmujących inny materiał chorych częstość zgonu była nawet wyższa niż w opisywanych 53 przypadkach stanu Wisconsin i Illinois.

Źródło
October 2, 2019
DOI: 10.1056/NEJMc1913069
September 6, 2019
DOI: 10.1056/NEJMoa191161
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe