Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Antybiotyki o szerokim spektrum działania zwiększają śmiertelność z powodu zapalenia płuc
Źródło: Damian Matusiak/https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/04/05/13993003.00057-2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430749/
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.05.2019
 
 
Podawanie pacjentom antybiotyków o szerokim spektrum działania wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością w ciągu 30 dni hospitalizacji, a także z dłuższym pobytem w szpitalu, wyższymi kosztami leczenia i zwiększoną częstością zakażeń C. difficile.
Częstość występowania pozaszpitalnego zapalenia płuc wynosi 1,5 do 14 przypadków na 1000 osób rocznie w zależności od umiejscowienia danego regionu, pory roku i charakterystyki populacji. Zapalenie płuc to ósma co do częstości przyczyna zgonów i wiodąca ich przyczyna z powodu chorób zakaźnych; odsetek zgonów wynosi aż 23% dla pacjentów, którzy z powodu ciężkiego przebiegu choroby są leczeni na oddziałach intensywnej terapii. W znacznej większości przypadków etiologia schorzenia jest bakteryjna, co wiąże się ze stosowaniem antybiotykoterapii. Naukowcy ze Stanford University sprawdzili, czy stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania u pacjentów hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc przynosi im korzyści.

Na łamach European Respiratory Journal ukazała się retrospektywna analiza danych 1995 dorosłych osób hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc (głównie pozaszpitalnego) w 4 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Stosując odpowiednie narzędzia statystyczne sprawdzono, czy podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania wpływa na 30-dniową śmiertelność, czas i koszty hospitalizacji oraz na częstość zakażenia Clostridium difficile.

U 39,7% pacjentów zastosowano antybiotyki o szerokim spektrum działania, lecz patogeny wielolekooporne wyhodowano tylko w 3% przypadków. Podawanie pacjentom omawianych leków było związane ze zwiększoną śmiertelnością w ciągu 30 dni hospitalizacji (OR 3,8, p<0,001), a także z dłuższym pobytem w szpitalu, wyższymi kosztami leczenia i zwiększoną częstością zakażeń C. difficile. Co ciekawe, szpitalne zapalenie płuc nie wiązało się ze zwiększoną śmiertelnością zależną od stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania. Naukowcy dokonali także przeglądu ręcznego i wykazali, że za 17,5% przypadków zgonów z powodu zapalenia płuc odpowiadały zdarzenia związane ze stosowaniem omawianych leków.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe